I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
11 Listopada 2012 [data utworzenia: 2012-12-04 ]
 

    11  LISTOPADA  2012

94 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGOCI

 Dnia 9 listopada 2012 roku w naszej szkole uroczycie obchodzilimy
94 rocznic odzyskania niepodlegoci.
Uczniowie w grupach wiekowych uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych na maej sali gimnastycznej.
 Najmodsi, uczniowie klas I – III szkoy podstawowej,  obejrzeli program artystyczny przygotowany przez swoje koleanki i kolegw z klasy III b. Modzi artyci zarysowali to historyczne i przypomnieli genez tamtych wydarze. Pod opiek wychowawczyni p. Mirosawy Siciskiej przygotowali i zaprezentowali najpopularniejsze pieni patriotyczne.
 Pozostae spotkania  miay inny charakter.
 Uczniowie klas IV – VI z zainteresowaniem obejrzeli histori walki o  niepodlego w formie prezentacji, ktr pod kierunkiem p.Justyny Paka przygotowali i przedstawili: Micha Gebel i Aleksandra uk – uczniowie klasy VI a. Spotkanie zakoczyo si uroczystym wykonaniem  hymnu pastwowego.
  Przygotowujc si do obchodw 11 listopada uczniowie gimnazjum uczestniczyli w konkursie na najlepsz  prezentacj multimedialn, zorganizowanym przez  p.Tomasza Kozaneckiego.
 Spotkanie gimnazjalistw rozpoczo si rozstrzygniciem  tego konkursu i wrczeniem nagrd. Najlepsz prezentacj w kategorii "11 listopada" przygotowaa Roksana Nikodemska z kl. III a. W kategorii "Wspczesny patriotyzm" najlepsza okazaa si praca uczniw z kl. IIa: Karoliny Micha,  Michaa Stru, Mateusza Bojanowskiego.
 Nagrody dla uczniw (torby sportowe, piki, latarki oraz kubki)  ufundowane zostay przez Zarzd Gwny Szkolnego Zwizku Sportowego oraz firm AVIVA.
 Po wrczeniu nagrd wszyscy uczniowie gimnazjum obejrzeli nagrodzone  prezentacje multimedialne.
Obie wzbudziy due zainteresowanie. Pierwsza w ciekawy sposb przedstawiaa histori walki Polakw z zaborcami  oraz rado z odzyskania niepodlegoci, druga skaniaa do refleksji na temat patriotyzmu w czasach pokoju.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA