I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
„ Być może są czasy piękniejsze, ale te ... [data utworzenia: 2012-12-10 ]
 

 

„Być może są czasy piękniejsze, ale te są nasze”
 

        Ta refleksja stała się myślą przewodnią wyczekiwanego przez całą społeczność Zespołu Szkół Sportowych wydarzenia.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się dnia 23 listopada 2012 roku.    
Na obchody 85-lecia złożyły się:

 • Msza święta w kościele św. Archaniołów
 • złożenie kwiatów na grobie pierwszego kierownika szkoły – p. Edmunda Kotełko, będące symbolem pamięci o tych, którzy odeszli, a którzy nadali pierwszy kształt naszej placówce           
 • uroczysta gala.
 
 Do jubileuszu przygotowywaliśmy się już od dawna. Grupa nauczycieli pod czujnym okiem pani dyrektor Elżbiety Głowackiej opracowała okolicznościowy biuletyn, który na gali otrzymali zaproszeni goście. Zawarto w nim m.in. kalendarium, tekst o rozwoju szkoły, wykaz konkursów organizowanych przez naszą placówkę i realizowanych programów, projektów i kampanii, najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w latach 2007 – 2012.
 Dyrektor szkoły p. Elżbieta Głowacka złożyła serdeczne podziękowanie za pomoc w wydaniu biuletynu p. Burmistrzowi Jackowi Lipińskiemu, za graficzne opracowanie oraz wykonanie projektu  okładki - Wydziałowi Promocji na czele z  naczelnikiem Tomaszem Barszczem i  Dorotą Bełdowską- Zemła i wszystkim nauczycielom, którzy uaktualnili szkolne gabloty, tym samym prezentując największe osiągnięcia i rozwój szkoły w różnych dziedzinach.
      Nad realizacją autorskiego scenariusza programu artystycznego czuwały jego autorki panie: Magdalena Wojciechowska i Katarzyna Borkowska oraz od strony muzycznej pani Bożena Komorowska. Scenografię zaprojektowały panie: Elżbieta Wypłosz, Jagoda Siadul, a  wspomagały w wykonaniu Joanna Karcz i Anna Trawińska.
Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się o godzinie 14.00 na hali sportowej naszej szkoły. Wszyscy wchodzący na halę mogli  obejrzeć albumy, gabloty, szkolne kroniki będące skarbnicą wiedzy na temat szkolnego życia, odnowioną Izbę Tradycji Szkoły.
    Część artystyczna rozpoczęła się wysłuchaniem pieśni szkoły skomponowanej w 2002 roku przez p. Bożenę Komorowską  i wiersza nagrodzonego w okazjonalnym konkursie, napisanego przez uczennicę klasy V a – Joannę Małkiewicz.       
Następnie zebrani mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny. Prowadzący go konferansjerzy: Angelika Pawlak – uczennica klasy III a i Michał Susik – uczeń klasy II b, nawiązali do poprzednich jubileuszy i zaznaczyli, że wszystkie okresy w życiu szkoły – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - są równie ważne i wpływają na jej kształt i charakter.
Część oficjalna rozpoczęła się  wprowadzeniem   pocztu flagowego,  dwóch sztandarów: „historycznego” Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego i „aktualnego” Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

 

Dyrektor Elżbieta Głowacka, wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców p. Małgorzatą Grabarczyk oraz  Przewodniczącymi Samorządów Szkolnych - Patrykiem Szorem i Arturem Gruszczyńskim,  serdecznie powitała gości:

 • Posła na Sejm RP – panią  Agnieszkę Hanajczyk
 • Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki - pana Jacka Lipińskiego
 • Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego - panią Ilonę Rafalską
 • Przewodniczącą Rady Miasta Aleksandrów Łódzki - panią Anettę Jakubowską wraz Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
 • Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pana Ryszarda Kalińskiego
 • Przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Łodzi - panią Małgorzatę Bury
 • Sekretarza Gminy Aleksandrów Łódzki – panią Iwonę Dąbek
 • Skarbnika Gminy Aleksandrów Łódzki – pana Grzegorza Siecha
 • Wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – pana Krzysztofa Baszczyńskiego
 • Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego SZS – pana Dariusza Abramuka
 • Prezesa Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – pana Marka Ćwieka
 • Prezesa Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego - pana Lecha Leszczyńskiego
 • Prezesa  Szkolnego  Związku Sportowego - pana Sylwestra Pawłowskiego
 • Sekretarza  Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego - pana Bogusza Kuświka
 • Naczelników Wydziałów Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki na czele z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - panią Hanna Będą
 • Dyrektorów gminnych i powiatowych szkól i placówek oświatowo - wychowawczych oraz sportowo – rekreacyjnych
 • Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Aleksandrowie Łódzkim - panią Stanisławę Raczyńską
 • Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego -
 • pana Leszka Pierlejewskiego
 • Byłych dyrektorów szkoły:
  - panią Teresę Stasiak
  - panią Halinę Zawiślak
 • Byłego Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki - pana Krzysztofa Czajkowskiego
 • Dyrektorów zaprzyjaźnionych firm, banków, spółdzielni z terenu naszej Gminy
 • Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim -  panią Joannę Ubych
 • Prezesa  Straży Pożarnej  w  Aleksandrowie Łódzkim - pana   Artura Dylika
 • Komendanta Policji  w  Aleksandrowie Łódzkim - pana  Janusza Michalskiego
 • Byłych wicedyrektorów
 • Emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników administracji i obsługi
 • Byłych przewodniczących i członków Rady Rodziców
 • Przedstawicieli lokalnych mediów
 • Wszystkich absolwentów naszej szkoły, a w szczególności absolwentów – seniorów
 • Pana  Jana Fudalę
 • Panią Natalię Lipińską
 • Janinę Klimko
 • Annę Sosnowską
 • Przyjaciół i sponsorów szkoły
 • Wszystkich pracowników szkoły
 • Rodziców i delegacje uczniów
 
 Dalszą część uroczystości wzbogaciła, zapowiedziana przez p. Tomasza Kozaneckiego, prezentacja multimedialna nawiązująca do historii szkoły, przygotowana przez p. Elżbietę Głowacką, p. Grażynę Wrońską oraz Wydział Mediów przy Urzędzie Gminy. Natomiast montaż zdjęć i filmów ze szkolnego życia przedstawił pan Stanisław Borzęcki.
 Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie  płaskorzeźby popiersia Józefa Jaworskiego - patrona szkoły, wykonanej i podarowanej przez naszego absolwenta – rocznik 1976 - p. Jana Fudalę. Delegacja uczniów w składzie: Artur Gruszczyński (kl. III b), Klaudia Goss (kl. III a), Zuzanna Stołowska (kl. III b SP) i Mariusz Kotecki (kl. III b SP)  przeniosła  płaskorzeźbę Patrona do Izby Tradycji oraz złożyła kwiaty.
 
 Od wielu lat  w rozwoju naszej placówki  pomagają  władze, instytucje, firmy i osoby prywatne.  Ich pomoc została doceniona i wyróżniona wręczeniem przez dyrektor szkoły  okazjonalnych  statuetek.
Podziękowania  za wieloletnią współpracę otrzymali:
 1. Pani  Agnieszka Hanajczyk – Poseł na Sejm RP  
 2. Pan Jacek Lipiński  - Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
 3. Pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty
 4. Pani  Iwona Dąbek  - Sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego
 5. Pan Grzegorz Siech – Skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego
 6. Pani Anetta Jakubowska  - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
 7. Pani  Hanna Beda  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 8. Pani Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
 9. Pan  Ryszard Kaliński – Dyrektor Departamentu Kultury fizycznej, Sportu i Turystyki UM w Łodzi
 10. Pan Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 11. Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego  
 12. Pani  Stanisława Raczyńska – Prezes ZNP w  Aleksandrowie Łódzkim
 13. Pan Dariusz  Abramuk – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SZS
 14. Pan Tomasz Barszcz  - Naczelnik Wydziały Promocji i Współpracy z Zagranicą
 15. Pani Agata Kowalska – Naczelnik  Wydziału Informacji i  Mediów
 16. Pani Małgorzata Wieczorek -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ  w Aleksandrowie Ł.  
 17. Pana Ryszard Pelc -   Prezes   Spółdzielni Mieszkaniowej
 18. Pani Anny Ruszkowska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Ł.
 19. Pan  Grzegorz  Andrzejczak - Prezes Zarządu  PGKiM  w  Aleksandrowie Ł.
 20. Pan Radosław Rutkowski - Dyrektor  Oddziału Banku WBK w Aleksandrowie Ł  
 21. Pan Sylwester Pawłowski – Prezes  Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
 22. Pan Arkadiusz Cichecki -  Dyrektor Miejskiej  Pływalni „Olimpijczyk”
 23. Pani  Małgorzata Grabarczyk - długoletnia przewodnicząca Rady Rodziców
 24. Pan Jan  Fudala – absolwent szkoły rocznik 1976 za bezinteresowne wykonanie płaskorzeźby Józefa Jaworskiego – Patrona Szkoły
 Podziękowania za wieloletnią współpracę i działania na rzecz szkoły oraz pomoc w przygotowaniu jubileuszu 85 – lecia szkoły otrzymali:
 1. Pani Barbara Jóźwiak
 2. Pan Grzegorz Brzeziński
 3. Pan Adam Serafin
 4. Pan Andrzej Grabarczyk
 5. Państwo Roman i Dorota Zarębscy
 6. Państwo Lidia i Radosław Krakowiakowie
 7. Państwo Renata i Piotr Panek
 8. Państwo Mariola i Piotr Szewczykowie
 9. Państwo Beata i Sławomir Ziąbkowie
 10. Państwo Aleksandra i Warren Landers
 11. Państwo Katarzyna  i Łukasz Kieszkowscy
 12. Pan Mariusz Wijas
 13. Pan Jarosław Dębski
  Podziękowania   pomoc w przygotowaniu jubileuszu 85 – lecia szkoły otrzymali:
 1. Pan Dominik Szymkowski
 2. Pan  Zbigniew Sobieraj
 3. Pan Mariusz Szewczyk i Pani Aneta Kowalska
 4. Państwo Kinga i  Damian  Sińczakowie
 Szkoła nie istniałaby bez nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dlatego ich codzienne starania również zostały nagrodzone przez dyrektora szkoły okazjonalnymi statuetkami. Otrzymali je nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy w naszej szkole pracują co najmniej 10 lat.
Za wieloletnią  pracę na rzecz rozwoju szkoły dyrektorzy:
 1. Teresa Stasiak
 2. Marek Sadowski  
 3. Halina Zawiślak
 4. Elżbieta Głowacka
 Za wieloletnią  pracę na rzecz rozwoju szkoły pracownicy pedagogiczni szkoły:
 1. Lipiński Leszek - 46 lat
 2. Sicińska  Mirosława  - 32 lata
 3. Romanowicz Elżbieta  - 31 lat
 4. Kwiatkowska Grażyna – 30 lat
 5. Bryszewska Mirosława – 30 lat
 6. Ścigaczewska Halina  29 lat
 7. Kozanecki Tomasz  - 28 lat
 8. Drab Tomasz  - 27 lat
 9. Zinser Ilona  - 23 lata
 10. Hyża Katarzyna - 23 lata
 11. Kurek Krystyna  - 22 lata
 12. Wypłosz  Elżbieta – 22 lata
 13. Rzepecka Renata  - 22 lata
 14. Tomczyk Kazimierz  - 22 lata
 15. Karasiak Roman – 22 lata
 16. Dudkowska Alina – 22 lata
 17. Pietrzak Robert  -21 lat
 18. Zadworska Elżbieta  - 20 lat
 19. Borzęcki Stanisław – 19 lat
 20. Komorowska Bożena  - 19 lat
 21. Szymańska Bogumiła – 19 lat
 22. Wojciechowska Magdalena  - 18 lat
 23. Jurek Elżbieta  -18 lat
 24. Przybysz Grzegorz  - 16 lat
 25. Trawińska Anna – 15 lat
 26. Joachimiak Robert  -14 lat
 27. Kowalczyk Agnieszka  -13 lat
 28. Borkowska Katarzyna  - 13 lat
 29. Jóźwiak Ewa – 12 lat
 30. Drabczyńska Anna -12 lat
 31. Samulska Marzena  -12 lat
 32. Zdrajkowski Paweł -11 lat
 33. Pałka Justyna – 10 lat
 Pracownicy administracji i obsługi
 1. Andrzejczak Teresa – 28 lat
 2. Śmigiel Barbara – 22 lata
 3. Ochocka Teresa – 20 lat
 4. Lesiewicz Elżbieta -24 lata
 5. Kubik Marek – 20 lat
 6. Kośla Małgorzata – 19 lat
 7. Wierzbowska Bożena – 17 lat
 8. Listkiewicz Jolanta – 14 lat
 9. Mielczarek Jolanta -14 lat
 10. Bućko Krystyna – 10 lat
 
 Miło nam było usłyszeć wiele ciepłych słów i gratulacji oraz życzeń złożonych na ręce Pani Dyrektor.
  Głos zabrali:
 • Poseł na Sejm RP – pani  Agnieszka Hanajczyk
 • Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki - pan Jacek Lipiński
 • Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pan Ryszard Kaliński
 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi - pani Małgorzata Bury
 • Przewodnicząca Rady Miasta Aleksandrów Łódzki - pani Anetta Jakubowska
     W czasie tej uroczystości odbyła się również promocja książki „Dlaczego?” p. Leszka Lipińskiego, opisująca jego zawodowe i prywatne życie, a przede wszystkim przypominająca sylwetkę dawnego zawodnika – Krzysztofa Klimko. Wspomnienia i refleksje pomogły spisać trenerowi Lipińskiemu panie: Grażyna Wrońska i Elżbieta Głowacka.
 Jak na szkołę sportową przystało nie mogło zabraknąć dowodów na sprawność fizyczną naszych uczniów. Goście mogli obejrzeć układy taneczne przygotowane przez: uczennice klasy III b gimnazjum (opiekun p. Sylwia Dominowska, Joanna Skibińska), uczniów klas VI szkoły podstawowej (opiekun p. Roman Karasiak) i uczennice najmłodszej grupy wiekowej (opiekun p. Justyna  Worotnicka).
     Kolejnym miłym akcentem uroczystości było zaproszenie do wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników jubileuszu. Część oficjalna gali dobiegła końca.
Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na tort jubileuszowy ufundowany przez Radę Rodziców.
Jubileusz - wszystkich  organizatorów,  zarówno  nauczycieli  jak i  pracowników  administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców - kosztował dużo pracy. Jednak wspólny wysiłek opłacił się. Zadowolenie gości, nauczycieli, wychowawców, rodziców na długo pozostanie w pamięci. To wielkie szkolne wydarzenie – jubileusz 85-lecia jeszcze przez długi czas z pewnością będzie okazją do miłych wspomnień.
 Pozostaje tylko żywić nadzieję, że nasza szkoła ma przed sobą jeszcze wiele etapów rozwoju. Jest i będzie nadal dobrym i przyjaznym miejscem  dla wielu przyszłych pokoleń.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA