I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Izba Pamici Ucznia, Nauczyciela i ZNP [data utworzenia: 2006-10-13 ]

 
 
 
 
 
 
IZBA PAMICI UCZNIA, NAUCZYCIELA I ZNP
 
 
 
 
      W 2005 roku, w trakcie organizowania wielu uroczystoci i imprez z okazji 100 lecia ZNP, Zarzd Oddziau ZNP w Aleksandrowie dzkim pod kierownictwem prezesa ZOZNP Stanisawy Raczyskiej podj decyzj o powstaniu Izby Pamici Ucznia, Nauczyciela i ZNP, w ktrej zostay zgromadzone eksponaty utrwalajce histori polskiego szkolnictwa oraz ZNP.
Pomysodawcy zamierzali stworzy niezwyke, budzce do refleksji miejsce, ktre stale utrwalaoby minione lata i wychodzce z uycia eksponaty szkolne. Zgromadzone rzeczy mog w obrazowy sposb przekazywa kolejnym pokoleniom pami o kartach historii szkolnictwa
i nauczycielstwa polskiego.
Najbardziej odpowiednim miejscem na zorganizowanie Izby Pamici Ucznia, Nauczyciela
i ZNP, okazaa si Szkoa przy ulicy Bankowej, gdy ta najstarsza w naszej Gminie szkoa jest niezwykym miejscem z 79 letni histori.
W 2002 roku zorganizowano w niej powtrnie Szkoln Izb Tradycji, w ktrej stale, od 26 lat gromadzone s wszystkie, zdobywane przez uczniw i nauczycieli najwiksze osignicia. Przywizanie do tradycji i pielgnowanie historii w tej placwce jest jednym z gwnych celw caej spoecznoci szkolnej.
    14 padziernika 2005 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 100 lecia ZNP w MDK
w Aleksandrowie czonkowie ZNP zorganizowali wystaw, ktrej tematem byy wspomnienia odlegych czasw i tradycji szkolnych. Pozyskano wiele przedmiotw, midzy innymi: awki szkolne, mundurki, pira wieczne wraz z kaamarzami, rczne dzwonki, dyplomy, wiadectwa szkolne, zdjcia.
    Wszystkie eksponaty znajduj si obecnie w Izbie Pamici Ucznia, Nauczyciela i ZNP, ktrej uroczyste otwarcie nastpio w dniu 9 padziernika 2006 roku w czasie uroczystoci zwizanych z Dniem Edukacji Narodowej i 100 lecia ZNP. Honorowego otwarcia Izby dokonali
w imieniu:
  • Spoecznoci Gminy Aleksandrowa dzkiego - Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki
    Jacek Lipiski,
  • Zwizku Nauczycielstwa Polskiego - prezes ZNP Krzysztof Baszczyski
    oraz prezes ZOZNP Stanisawa Raczyska,
  • Nauczycieli - Dyrektor Zespou Szk Sportowych Elbieta Gowacka,
  • Uczniw - Przedstawiciele Uczniw Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego:
    Aleksandra Olejniczak i Szymon Cuchrowski.
    Organizatorzy Izby Pamici pragn zoy gorce podzikowania wszystkim ofiarodawcom, dziki ktrym kolejne pokolenia bd miay szans poznania tak wanej, aczkolwiek odlegej historii szkolnictwa.
    Wierzymy, i mode pokolenia ogldajc zebrane tutaj eksponaty bd uczyy si poszanowania tradycji i pielgnowania pamici o swoich poprzednikach.
    Mamy nadziej, e to miejsce bdzie dla wszystkich doskona podr w minione lata i szkolne wspomnienia.
    ywimy nadziej, e mimo tego, i wystawa traktuje o historii, to pami o tradycjach szkolnych bdzie stale ywa a nasza Izba bdzie stale wzbogacana w nowe eksponaty.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA