I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Sprawdziany do klasy I Miejskiego Gimnazjum Sporto [data utworzenia: 2014-01-14 ]
 
 Sprawdziany do klasy I
Miejskiego Gimnazjum Sportowego
na rok szkolny 2014/2015

 przy Zespole Szk Sportowych w Aleksandrowie dzkim
ul. Bankowa 7/11 odbd si o godzinie 15.30 w dniach:

12.02.2014 r. dla chopcw
13.02.2014 r. dla dziewczt
25.02.2014 r. termin dodatkowy
(chopcy i dziewczta)
 Uczniowie klas VI szkoy podstawowej – kandydaci do nauki w Miejskim Gimnazjum Sportowym uczestnicz w nastpujcym sprawdzianie lekkoatletycznym:
1.    Bieg sprinterski (40m)
2.    Skok w dal  z rozbiegu
3.    Pchnicie pik lekarsk z miejsca  (3kg)
4.    Biegi rednie (600m / 1000m)
5.    Pomiar wysokoci i ciaru ciaa uczniw.

 Zapraszamy do sprawdzenia swoich moliwoci !!!
 Wysokie wyniki w nauce i sporcie, przyjazna atmosfera, rodzinny klimat oraz szczeglna troska o bezpieczestwo dzieci i modziey to nasze  priorytety w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 Dyrekcja 
Zespou Szk Sportowych
 
 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA