I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Otwarty w Miejskim Gimnazjum Sportowym [data utworzenia: 2014-01-14 ]

Miejskie Gimnazjum Sportowe
w Aleksandrowie dzkim

 
 
DZIE OTWARTY
  6 lutego 2014 r. w godzinach 1330-1630
Zapraszamy do naszego gimnazjum!!!

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, moliwo rozwijania swoich zainteresowa, wszechstronny rozwj sprawnoci fizycznej, wiele ciekawych zaj pozalekcyjnych, przyjazn atmosfer.

Jestemy przekonani, e wybierajc nasz szko dokonacie trafnego wyboru.
Przyjd – Zobacz – Zdecyduj
yczymy miych wrae.
Dyrekcja Zespou Szkl Sportowych[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA