I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2012/13 [data utworzenia: 2013-02-12 ]Podsumowanie I semestru
roku szkolnego 2012/13


8 lutego 2013 roku odbyy si spotkania w grupach wiekowych podsumowujce prac uczniw w I proczu. Pani dyrektor Elbieta Gowacka przedstawia wyniki w nauce poszczeglnych klas oraz osignicia uczniw w konkursach.  Wyrnieniem dla najlepszych uczniw  bya pochwaa na forum szkoy oraz pamitkowe zdjcie.  Po zaprezentowaniu osigni dydaktycznych wicedyrektor do spraw sportu p.Ilona Zinser przedstawia sukcesy sportowe. Za zwycistwo  w wojewdzkich sztafetowych biegach przeajowych zespoy otrzymay dresy reprezentacyjne ufundowane przez dzki Szkolny Zwizek Sportowy.
REDNIE KLAS ORAZ WYRӯNIENI UCZNIOWIE
Oddzia przedszkolny - 26 dzieci
Dzieci z najlepszymi wynikami w nauce:
szeciolatki
 1. Dominik Popielewski
 2. Marta Borkowska
 3. Patrycja Otto
piciolatki
 1. Amelia Kurzawa
 2. Emilie Theblin
Szkoa Podstawowa
Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce:
Klasa I a:
1.    Wiktoria Krysiak
2.    Emil Madej
3.    Igor Nowacki
4.    Marta Orczykowska
5.    Jan Patyk
6.    Wiktoria Polit
7.    Szymon Szulbowski
8.    Maja mieszkowicz
9.    Kacper Uliski
10.    Zuzanna Zawadzka
Klasa I b:
1.     Martyna Ignaszak
2.     Wiktoria Jadczak
3.    Damian Krcikowski
4.    Maria Lewandowska
5.    Alan Matusiak
6.    Magdalena Mendel
7.    Julia Sarbak
8.    Kamil Sibilski
9.    Bartosz Siech
10.    Wiktoria Sobczak
11.    Olivier Stpkowski
12.    Ra Szczerbicka
13.    Oliwier Szymaski
14.    Wiktor Szymaski
15.    Mateusz Zarzycki
Klasa II a:
1.    Amelia Duyck
2.    Kinga Frtczak
3.    Marcel Gra
4.    Lena Karasiska
5.    Julia Pietrzak
6.    Bartosz Sikora
7.    Lidia Sikora
8.    Weronika Szymczak
Klasa II b:
1.    Maria Bk
2.    Karolina awniczak
3.    Natalia Meyer
4.    Mikoaj Mroczek
5.    Aleksandra Pietrzak
6.    Weronika Rak
7.    Nikola Rbiewska
8.    Liwia Wiewirska
Klasa IIIa:
1.    Anita Grochowska
2.    Oliwia Jdrzejczak
3.    Jakub Karasiski
4.    Patrycja Kpielska
5.    Sara Kosiska
6.    Gabriela Krakowiak
7.    Alicja Krupa
8.    Klaudia Milczarek
9.    Bartosz Samulski
Klasa III b:
1.    Gracjan Dudkiewicz
2.    Jakub Durlik
3.    Marcin Kotecki
4.    Weronika Mirowska
5.    Micha Modranka
6.    Gabriela Olczyk
7.    Alicja Paweczyk
8.    Bartosz Podemski
9.    Wiktoria Sardygiewicz
10.    Oliwia Skonieczka
11.    Patrycja Wrblewska

 Udzia i osignicia  uczniw w konkursach  
w I proczu  2012/2013:

 oglnopolskie
 • Do drugiego etapu konkursu ”Z poprawn polszczyzn na co dzie” zakwalifikowao si 11 uczniw:

Bk Marysia, Meyer Natalia,  Wiewirska Liwia – kl. II b
Grochowska Anita, Kpielska Patrycja, Kosiska Sara, Krakowiak Gabrysia – kl. III a  

Durlik Kuba, Kotecki Marcin, Modranka Micha, Podemski Bartosz – kl. III b

powiatowe

 • Konkurs plastyczny ”Mnie ta ziemia od innych drosza”

w kategorii klas I
II miejsce – Szymon Szulbowski kl. I a  – opiekun p. Elbieta Zadworska
wyrnienia: Zuzanna Zawadzka, Wiktoria Polit  - opiekun p. Elbieta Zadworska
w kategorii klas II
II miejsce – Arkadiusz Grabarczyk –  opiekun p. M. Bryszewska
    wyrnienie - Weronika Rak –  opiekun p. Katarzyna Hya
w kategorii klas III
I miejsce – Anna Grabarczyk – opiekun p. Elbieta Jurek
III miejsce – Patrycja Kpielska -  opiekun p. Elbieta Jurek
wyrnienie - Weronika Mirowska – opiekun p. Mirosawa Siciska

 szkolne

 • Konkurs Plastyczny „W naszej szkole fajnie jest”

Na poziomie klas II
1 miejsce – Weronika Rak , kl. II b
2 miejsce – Amelia Duyck, kl. II a
3 miejsce – Weronika Szymczak, kl. II a
Wyrnienia
1. Julia Pietrzak, kl. II a
2. Karolina awniczak, kl. II b
Na poziomie klas III
1 miejsce – Anita Grochowska, kl. III a
2 miejsce - Wiktoria Skocze, kl. III b

3 miejsce – Ludwika Zajc, kl. III a, Kacper Przybysz, kl. III b

Klasy IV - VI
rednie ocen poszczeglnych klas IV – VI w pierwszym proczu:
IV a – 4,40
IV b – 4,42
IV c – 4,16
V a –  3,92
V b – 4,09
VI a – 4,03
VI b- 4,12

 rednia ocen klas IV – VI w I semestrze wynosi 4,16
Uczennica z najwysz redni – Zuzanna Zibka kl. IV a  – 5,27

 Uczniowie ze redni 4,75 i wyej:
 Kl. IV a – wychowawca  p. Anna Drabczyska
1.    Zuzanna Zibka – 5,27
2.    Wiktoria Otto – 4,91
3.    Paulina Bartosz – 4,82
4.    Julia Hak – 4,82
 Kl. IV b – wychowawca  p. Marzena Samulska
1.    Patrycja Mianowska - 5,09
2.    Wiktor Olczyk - 4,91
3.    Marcelina Kaczmarek – 4,91
4.    Wiktor Romanowicz – 4,82
 Kl. IV c – wychowawca p. Ewa Jwiak
1.    Maciej Sikora - 4,9
2.    Oliwia Figas – 4,8
3.    Emilia Szymaska – 4,8
 Kl. V a – wychowawca p. Magdalena Chmielarska
1.    Zofia Dbska – 4,89
2.    ukasz Popielewski – 4,89
3.    Alan Grabski – 4,78
4.    Zuzanna Kurowska – 4,78
 Kl. V b – wychowawca  p. Agnieszka Kowalczyk
1.    Konrad Stefaniak – 5,11
 Kl. VI a – wychowawca p. Justyna Paka
1.    Micha Gebel - 5,0
2.    Aleksander Sekuta - 4,9
3.    Natalia Frede - 4,8
4.    Gabriela Podemska – 4,8
5.    Weronika Katarzyska – 4,8
 Kl. VI b –wychowawca p. Magdalena Kalista
1.    Dominika Mianowska – 5,0
2.    Oliwia Niemier – 4,8
3.    Antoni Chudzik – 4,8
 Udzia i osignicia  uczniw w konkursach
w I proczu  2012/2013:

oglnopolskie
 • Do drugiego etapu konkursu ”Z poprawn polszczyzn na co dzie” zakwalifikowao si  12 uczniw:
  Stefaniak ukasz – kl. IV a, Grabska Wiktoria, Mianowska Patrycja – kl. IV b,
  Figas Oliwia – kl. IV c
  Popielewski ukasz – kl. V a, Makiewicz Joanna, Stefaniak Konrad – kl. V b
  Gebel Micha,  Sekuta Aleksander - kl. VI a, Janowski Ludwik, Mianowska Dominika,     Niemier Oliwia – kl. VI b
 • Dyplom Wyrnienie dla . Popielewskiego Kl. V a w konkursie przedmiotowym z matematyki  MULTITEST 2012 – opiekun p.K.Kurek
 • Udzia uczniw w oglnopolskim konkursie j. angielskiego „Poznaj wiat przez jzyki” zorganizowany przez Instytut Jakoci w Edukacji – uczestniczyo 80 uczniw SP i gim.
 powiatowe
 • Konkurs plastyczny ”Mnie ta ziemia od innych drosza”
w kategorii klas IV
II miejsce – Julia Chmaj kl. IV c
wyrnienia:
Przemysaw Grabarczyk, Marcelina Kaczmarek, Patrycja Mianowska kl. IV b
w kategorii klas V
III miejsce – Natasza Daszkiewicz kl. V b
w kategorii klas VI
II miejsce – Micha Hyy
III miejsce – Aleksandra uk
wyrnienie: Gabriela Podemska –  opiekun p. Jagoda Siadul
 • Konkurs Literacki „Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dla swojego kraju”
w kategorii klas IV
I miejsce – Patrycja Mianowska  –  opiekun p. Marzena Samulska

w kategorii klas VI
I miejsce – Dominika Mianowska  –  opiekun p. Grayna Kwiatkowska

 • Konkurs Recytatorski „Ojczyzna jest darem i zadaniem”
w kategorii klas IV
I miejsce – ukasz Stefaniak –  opiekun p. Marzena Samulska
 midzyszkolne
XIII Midzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Matematyczny – uczestniczyy dwie druyny uczniw z klas pitych – brak wynikw – opiekun p. Justyna Paka
gminne
 • Konkurs „List od witego Mikoaja”
I miejsce w kategorii klas pitych dla Karoliny Stasiak –  kl. V b  - koordynator pracy p. Elwira Szczotka
III miejsce w kategorii klas szstych  dla Sandry Kosztownej –  kl. VI b - koordynator pracy p. Grayna Kwiatkowska
 • Konkurs „Mamo! Tato! Nie mw do mnie,  lecz ze mn rozmawiaj!”
      II miejsce  - Dominika Mianowska
      III miejsce - Oliwia Niemier - koordynator prac p. Grayna Kwiatkowska
 szkolne
Konkurs na wiersz o szkole z okazji jubileuszu 85 - lecia szkoy –
wyrnienie Joanna Makiewicz kl. V b
 Sukcesy sportowe
Rejonowe Sztafety pywackie: I miejsce chopcw, IV dziewczt.
Wojewdzkie Sztafety pywackie: VII miejsce chopcw
Skad: Cezary Goloch, Oliwier Matusiak, Jan Szulc, Krzysztof Choys,
Mateusz Piszczakowski, Dominik Adamczewski, Antoni Chudzik, Jakub Kauny
Wojewdzkie Sztafetowe Biegi Przeajowe: I miejsce dziewczt i chopcw.
Zesp dziewczt: Zuzanna Zibka, Julia Majewska, Martyna Rosiska, Zuzanna Kurowska, Nikola Mizerska,  Zosia Dbska,  Sandra Kosztowna, Gabriela Podemska, Natalia Sibiska, witczak Oliwia, Jaska Weronika (opiekun: A. Dudkowska)
Zesp chopcw: Dawid Bikowski, Jan Szulc, Serafin Marcel, Dominik Adamczewski, Krystian Kostowski, Patryk Pustelnik, Kacper Raczyki, Eryk Kwiatkowski, Eryk Krysiak, Nowosilski Mateusz, Nowak Igor. (opiekun: A. Trawiska)


Gimnazjum
rednie ocen poszczeglnych klas gimnazjum:
I a – 3,19
I b -  3,49
II a – 3,45
II b -  3,57
III a – 3,60
III b – 3,44

rednia ocen klas gimnazjum w I semestrze wynosi  - 3,44
 Uczniowie z najwysz redni:
Karolina Kostowska III b - 5,00
Mateusz Pietrzak I b - 4,92
Micha Susik II b - 4,80
 Udzia i osignicia  uczniw w konkursach  
w I proczu  2012/2013:

 oglnopolskie
 • Dyplom Wyrnienie dla M. Pietrzaka Kl. I b w konkursie przedmiotowym z biologii MULTITEST 2012 – opiekun p. M. Wieczorek
 • Udzia uczniw w oglnopolskim konkursie j. angielskiego „Poznaj wiat przez jzyki” zorganizowany przez Instytut Jakoci w Edukacji – uczestniczyo 80 uczniw SP i gim
 powiatowe
 • Konkurs Literacki „Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dla swojego kraju”
  w kategorii klas II
  II miejsce – Anna Wojciechowska – opiekun p. Magdalena Wojciechowska
 • Konkurs Recytatorski „Ojczyzna jest darem i zadaniem”
  I miejsce – Micha Susik kl. II b
  III miejsce –Aleksandra Frontczak kl. III a – opiekun p. K. Borkowska
 • Konkurs wiedzy o Aids
  IV miejsce dla Aleksandry Frontczak i Angeliki Pawlak kl. III a - p. M. Wieczorek
 Sukcesy sportowe
 • Pika Rczna:
  Powiat: I miejsce chopcw i III miejsce dziewczt
  Rejon: III miejsce chopcw
 • Sztafety pywackie:
  Rejon: II miejsce chopcw i III dziewczt
  Wojewdztwo: V miejsce chopcw.
  Skad zespou: Grudziski Artur, Baszczyk Bartomiej, Mysiala Mateusz, Bartczak Kamil,
  Pita Nikodem, Andrzejczak Patryk, Olejniczak Wiktor, Twardowski Mateusz, Zibka Piotr, Serafin Jerzy, Dbski Ignacy, Kalina Tobiasz (opiekun: T. Drab)
 • Sztafetowe Biegi Przeajowe:
  Rejon: I miejsce dziewczt i II chopcw
  Wojewdztwo: I miejsce dziewczt i IV miejsce chopcw.
  Zesp dziewczt: Julia Kucejko, Karolina Micha, Joanna Wrblewska, Dominika Sitkiewicz, Klaudia Szczerbicka, Klaudia Kwiatkowska, Malwina Frtczak, Monika Gawryluk,
  Emilia Bartosz, Emilia Glapska, Patrycja Brocka. (opiekun: K. Tomczyk)
  Po przedstawieniu osigni uczniw w nauce, pani dyrektor Elbieta Gowacka pogratulowaa uczniom odnoszcym sukcesy w konkursach oraz zawodach sportowych.
Na zakoczenie pani dyrektor yczya wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom  szkoy miego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 ( 600 x 450 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA