I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Minister sportu i turystyki Pani Joanna Mucha w na [data utworzenia: 2013-03-09 ]
 
 
 
Minister sportu i turystyki Pani Joanna Mucha
w naszej szkole!


 W poniedziaek 04 marca 2013 r. odby si dzki Kongres Sportu Powszechnego.
 Minister sportu i turystyki Joanna Mucha  przyjechaa do odzi, by kontynuowa rozpoczty w zeszym roku dialog ze rodowiskiem sportowym.
 Wymienia czynniki, ktre maj wpyw na polepszenie jakoci sportu w Polsce.
S to:
Infrastruktura sportowa, wysokiej klasy specjalici (instruktorzy, trenerzy)  oraz rnorodno dyscyplin sportowych (dajca zainteresowanym  osobom wiksz moliwo wyboru).
Biorc pod uwag te czynniki moemy miao stwierdzi, e nasza gmina jest wzorcowa, poniewa wszystkie te kryteria s spenione.
 Rwnie nasz Zesp Szk Sportowych moe by przykadem dla innych szk.  
Po kongresie Pani Minister Joanna Mucha w towarzystwie posanki Agnieszki Hanajczyk, marszaka wojewdztwa Witolda Stpnia, burmistrza Jacka Lipiskiego i byego lekkoatlety Artura Partyki udaa si do Aleksandrowa dzkiego, by zobaczy nowoczesne bazy sportowe, ktre znajduj si  na terenie naszej gminy.
 Pani Minister odwiedzia rwnie nasz szko. Zobaczya kompleks obiektw sportowych, obserwowaa zajcia treningowe z lekkiej atletyki, rozmawiaa z trenerami oraz uczniami.
W rozmowie z burmistrzem Jackiem Lipiskim i dyrektor Elbiet Gowack i uzyskaa informacje na temat organizacji zaj sportowych, wykorzystania bazy sportowej,  sukcesw sportowych osiganych przez naszych zawodnikw oraz zainteresowania rodowiska lokalnego aktywnym spdzaniem czasu wolnego. Obiekty sportowe przy naszej szkole wzbudziy zainteresowanie i uznanie.
 Pani Minister bya bardzo zadowolona z wizyty w Zespole Szk Sportowych.
yczya wszystkim aktywnie trenujcym osobom zadowolenia z osiganych wynikw
oraz sukcesw na stadionach oglnopolskich i midzynarodowych.
 Ilona ZInser[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 545 )
 ( 800 x 618 )
 ( 800 x 497 )
 ( 800 x 528 )
 
 ( 800 x 529 )
 ( 800 x 419 )
 ( 800 x 524 )
 ( 800 x 539 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA