I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie niemiecki w naszej szkole [data utworzenia: 2013-04-22 ]
 

 

 

 "Dzie niemiecki" w naszej szkole

Uczniowie gimnazjum mieli we wtorek 09.04.2013 r. okazj przey "Dzie niemiecki" w naszej szkole. Grupa projektu edukacyjnego w skadzie: Oliwia Nowak, Paulina Wilaszko, Angelika Smus, Kamil Bartczak, Nikodem Pita, Cezary Mirowski i Micha Stru pod opiek nauczyciela jzyka niemieckiego Anny Pietrzak wpada na pomys, eby spopularyzowa jzyk na terenie szkoy i pokaza, e warto si go uczy.  Uczniowie skupili si na konkursach dla wszystkich i poprowadzili bardzo interesujce zajcia dla klasy I a gimnazjum. Za pomoc metody aktywizujcej - pracy ze stacjami jzykowymi, w pasjonujcy sposb powtrzyli poznane sownictwo i przybliyli wiadomoci o Niemczech.
 "Dzie niemiecki" to jedna z czci projektu pod nazw "Znani Niemcy". Uczniowie samodzielnie zgbiaj wiedz z wybranego wczeniej przez siebie tematu i chtnie dziel si swoj prac z innymi uczniami naszej szkoy.
 To prawdziwa satysfakcja dla nauczyciela patrze na efekty pracy uczniw i z dum obserwowa ich postpy. Nagrod jest zainteresowanie jakie przejawiaj uczniowie i ch uczenia si jzyka niemieckiego.
 Anna Pietrzak[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA