I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Informacja [data utworzenia: 2014-08-28 ]
   Uwaga
 Informacja dotyczca Rzdowego Programu Wyprawka Szkolna 2014
Wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podrcznikw i materiaw edukacyjnych w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2014r. „ Wyprawka szkolna” naley skada do dnia 12 wrzenia 2014 r. ( pitek)  do dyrektora szkoy Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego  w sekretariacie szkoy.
Pomoc s objci uczniowie, ktrzy w roku szkolnym 2014/ 2015 s uczniami  klasy II, III, VI Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA