I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Informacja [data utworzenia: 2014-08-28 ]
   Uwaga
 Informacja dotycząca Rządowego Programu Wyprawka Szkolna 2014
Wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „ Wyprawka szkolna” należy składać do dnia 12 września 2014 r. ( piątek)  do dyrektora szkoły Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego  w sekretariacie szkoły.
Pomocą są objęci uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/ 2015 są uczniami  klasy II, III, VI Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA