I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
wito Edukacji Narodowej - 2013 [data utworzenia: 2013-10-19 ]
 wito Edukacji Narodowej
 Obchody wita Edukacji Narodowej w naszej szkole w tym roku odbyy si w trzech grupach wiekowych.
 O godz. 8.30 na sali gimnastycznej spotkali si uczniowie klas I – III oraz oddziau przedszkolnego. Wszystkich goci, rodzicw, nauczycieli i uczniw powitaa Dyrektor Szkoy Elbieta Gowacka. Bardzo serdecznie zgromadzeni powitali zaproszone delegacje z przedszkoli. Po przemwieniu Pani Dyrektor i Burmistrza Pana Jacka Lipiskiego nastpio lubowanie klas I. Pierwszoklasici dumnie zoyli przysig na sztandar szkoy. Nastpnie Pani Dyrektor  wielkim owkiem dotykaa ramienia kadego pierwszaka tym samym powoujc go do ,,braci uczniowskiej” Sportowej Szkoy Podstawowej. Oprcz uczniw do lubowania przystpili rwnie ich rodzice. Kada z klas odebraa z rk Pana Burmistrza, przygotowane wczeniej akty nadania.  Po tych uroczystych chwilach najmodsi uczniowie wystpili w programie artystycznym. Wysuchalimy piknych wierszy i wesoych piosenek. Na zakoczenie wszystkim wykonano pamitkowe zdjcie i pierwszaki wraz z wychowawczyniami  Pani Elbiet Jurek i Mirosaw Sicisk uday si do swoich klas na sodki poczstunek. 
 Drug grup stanowili uczniowie i nauczyciele klas IV – VI szkoy podstawowej. Samorzd szkolny pod kierunkiem pani Agnieszki  Kowalczyk oraz pani Magdaleny Kalisty zaprezentowa rys historyczny Komisji Edukacji Narodowej, podzikowa wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy skadajc kwiaty na rce pani Dyrektor. Przy dwikach muzyki Fryderyka Chopina nauczyciele i pracownicy administracji naszej szkoy otrzymali serdeczne yczenia od uczniw klas IV-VI.
 „Dzisiaj oficjalnie wkraczamy w progi nowej szkoy (…). Chcielibymy pokaza si tu z jak najlepszej strony, przedstawi swoje umiejtnoci, wczy si w tworzenie historii naszej maej ojczyzny i dooy swoj cegiek…”. 
 Tymi sowami powitali ca spoeczno szkoln uczniowie klas pierwszych gimnazjum,
w tym dyrekcj szkoy, nauczycieli, rodzicw, starszych kolegw i koleanki. Pierwszoklasici w programie artystycznym zaprezentowali swj talent poetycko – wokalny . Jednak najwaniejszym punktem uroczystoci byo zoenie przysigi, ktra przypiecztowaa przynaleno uczniw klas pierwszych do naszej szkoy. Natomiast w swoim przemwieniu dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka skierowaa do gimnazjalistw mie i ciepe sowa, yczc im samych sukcesw  i radoci w kadym dniu spdzonym w szkole. W tej grupie wiekowej, tradycyjnie ju, pasowania na ucznia gimnazjum dokona „zotym kolcem” pan Andrzej Grabarczyk.
 Po czci oficjalnej na pierwszoklasistw czekaa jeszcze jedna niespodzianka – poczstunek w klasach, przygotowany przez rodzicw.
   W trakcie kadej  uroczystoci pani Dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa rwnie wszystkim pracownikom, nauczycielom oraz obsudze i administracji, za codzienn prac oraz zaangaowanie w wychowanie i rozwj uczniw. Jak co roku w tym dniu wrczone zostay Nagrody Dyrektora. Wrd nagrodzonych znaleli si:
 1. Stanisaw Borzcki
 2. Anna Drab
 3. Magdalena Grabarczyk
 4. Robert Joachimiak
 5. Ewa Jwiak
 6. Magdalena Kalista
 7. Iwona Koodziej
 8. Marek Kubik
 9. Jolanta Listkiewicz
 10. Mirosawa Siciska
 11. Elbieta Wyposz 
 12. Pawe Zdrajkowski
 13. Ilona Zinser
  W pitek 11 padziernika tradycyjnie ju nauczyciele wzili udzia w gminnych obchodach swojego wita, ktre odbyy si w Modzieowym Domu Kultury. Dzie Nauczyciela by jak zawsze okazj do uhonorowania wyrniajcych si pedagogw. Z rk burmistrza Aleksandrowa dzkiego nagrody odebrali rwnie nauczyciele naszej szkoy: p. dyrektor Elbieta Gowacka oraz nauczycielka wychowania fizycznego Alina Dudkowska.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA