I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Uwaga! Zebrania z rodzicami [data utworzenia: 2013-11-04 ]
  ZEBRANIA Z RODZICAMI
W porozumieniu z Radą Rodziców od listopada 2013 r. zebrania rodziców uczniów Zespołu Szkół Sportowych odbywać się będą:
w środy – szkoła podstawowa
w czwartki – gimnazjum.
 W związku z powyższym w listopadzie zebrania odbędą się
w terminach:

6  listopada - środa – szkoła podstawowa:

                                 kl. I – III – godz. 16.00
                                kl. IV – VI – godz. 17.30

 7  listopada – czwartek – gimnazjum – godz. 17.00[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA