I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
11 Listopada 2013 [data utworzenia: 2013-11-15 ]
         Dzie Niepodlegoci
      w naszej szkole

Pitek – 8 listopada 2013r. by w naszej szkole dniem bardzo uroczystym.
 Wszyscy uczniowie przyszli ubrani w odwitnym stroju galowym z przypitymi kotylionami. To one symbolizoway zbliajce si wito Niepodlegoci. Tej tematyce powicone byy spotkania uczniw na maej sali gimnastycznej.
 Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz oddzia przedszkolny uczestniczyli w apelu, ktry przygotowaa klasa IIIb pod opiek wychowawczyni p. Katarzyny Hyy. Pierwsz cz uroczystoci rozpocz wiersz recytowany przez dzieci z oddziau przedszkolnego pt. „Katechizm polskiego dziecka” Wadysawa Bezy. Wydarzenia z 1918 roku dotyczce rozbiorw Polski oraz odzyskania przez nasz Ojczyzn niepodlegoci, trzecioklasici przedstawili w programie pt. „Nasza Niepodlega”.  Druga cz miaa charakter bardziej radosny. Uczniowie zaprezentowali inscenizacj „Urodziny Polski”.  Przedstawienie urozmaicone wykonaniem pieni patriotycznych, zaciekawio rwnie bogat choreografi i duym zaangaowaniem modych aktorw.
 Spotkanie klas IV – VI z okazji Dnia Niepodlegoci, przygotowane zostao przez klas VI b pod kierunkiem wychowawczyni  p. Agnieszki Kowalczyk. Program artystyczny oprcz piosenek i wierszy zawiera prezentacje multimedialne przedstawiajce histori odzyskania niepodlegoci przez Polsk, sylwetk wielkiego Polaka tamtych wydarze  Ignacego Jana Paderewskiego. Jako podkad piosenki "Kocham Wolno"  wykonanej przez uczniw klasy VIB,  wykorzystano slajdy krajobrazw naszej ojczyzny.
 Obchody rocznicy odzyskania niepodlegoci w gimnazjum zostay przygotowane pod kierunkiem p. Tomasza Kozaneckiego i miay odmienny charakter. Na spotkaniu wszyscy uczniowie zapoznali si z wydarzeniami dotyczcymi dnia odzyskania niepodlegoci, ktre miay miejsce w Aleksandrowie dzkim.  Materiay zebrane i opracowane przez naszego absolwenta, dr Tomasza Pietrasa – pracownika naukowego U, przedstawia Laura Patera ucz. kl. IIb.
  Po oglnym spotkaniu uczniowie klas pierwszych pod opiek nauczycieli zoyli kwiaty pod pomnikiem Jzefa Pisudskiego, ktry znajduje si w kociele pw.  Zesania Ducha witego oraz pod tablic ku czci Jzefa Pisudskiego w kociele pw.  w. Stanisawa Kostki.
 Uczniowie klas trzecich, odnowili tradycj szkoy biorc udzia w Rajdzie Niepodlegoci. Rajd rozpocz si w   Kazimierzu k. Lutomierska, gdzie znajduje si koci noszcy lady walk z czasw I wojny wiatowej. Rajd by jednoczenie ciekaw terenow lekcj geografii i historii.
 W trakcie rajdu uczniowie klas trzecich w ramach lekcji techniki doskonalili rwnie swoje umiejtnoci fotograficzne.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 400 x 600 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 400 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA