I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Sukces chru [data utworzenia: 2013-12-23 ]
  Sukces chru Zespou Szk Sportowych
W dniach 16-18 grudnia 2013r. odby si w odzi V Oglnopolski Festiwal Kold i Pastoraek zorganizowany przez Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w odzi i Centrum Zaj Pozaszkolnych nr 1 w odzi przy wsppracy z Narodowym Centrum Kultury i Wydziaem Edukacji UM. W konkursie wzio udzia ponad 800 wykonawcw z caego kraju. W kategorii chrw I miejsce zaj Chr Zespou Szk Sportowych w Aleksandrowie dzkim pod kierunkiem p. Boeny Komorowskiej. Chr wykona dwa utwory: kold tradycyjn " Bracia patrzcie jeno" w opracowaniu trzygosowym a'capella oraz utwr Zbigniewa Preisnera "Ca noc pada nieg" rwnie w opracowaniu trzygosowym z akompaniamentem.
 Serdecznie gratulujemy tak wspaniaego sukcesu.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA