I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Zmiany w sprawdzianie 2015 [data utworzenia: 2014-02-11 ]
  Informacja dla Rodziców Uczniów  
 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
 
 Zmiany na sprawdzianie od 2015 roku
 W kwietniu 2015 r. zostanie przeprowadzony po raz pierwszy sprawdzian dla uczniów klas  VI   szkoły podstawowej w nowej formie.
 Zadania nie będą miały jak dotychczas charakteru ponadprzedmiotowego.
 Będą się odwoływały do konkretnych wymagań z:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego.
 Podstawą przeprowadzenia sprawdzianu będą wymagania określone w  podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 Sprawdzian składał się będzie z dwóch części przeprowadzanych jednego dnia.
  • Część pierwsza sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki w formie zadań otwartych i zamkniętych. Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut.
  • Część druga będzie sprawdzać  wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Będą to tylko zadania zamknięte. Na ich rozwiązanie uczeń będzie miał 45 minut.
  • Między pierwszą i drugą częścią egzaminu będzie przerwa.
 Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie dla części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki oraz dla części drugiej z  języka angielskiego.

 Zapraszam Państwa na stronę internetową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Znajdą tam Państwo opublikowany w sierpniu 2013 r.  informator o sprawdzianie zawierający przykładowe zadania z rozwiązaniami. 

www.cke.edu.pl

 Opracowano na podstawie informacji uzyskanych z MEN
 
Elżbieta Głowacka  dyrektor ZSS  

 


[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA