I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zmiany w sprawdzianie 2015 [data utworzenia: 2014-02-11 ]
  Informacja dla Rodzicw Uczniw  
 Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
 
 Zmiany na sprawdzianie od 2015 roku
 W kwietniu 2015 r. zostanie przeprowadzony po raz pierwszy sprawdzian dla uczniw klas  VI   szkoy podstawowej w nowej formie.
 Zadania nie bd miay jak dotychczas charakteru ponadprzedmiotowego.
 Bd si odwoyway do konkretnych wymaga z:
  • jzyka polskiego,
  • matematyki,
  • jzyka obcego.
 Podstaw przeprowadzenia sprawdzianu bd wymagania okrelone w  podstawie programowej ksztacenia oglnego.
 Sprawdzian skada si bdzie z dwch czci przeprowadzanych jednego dnia.
  • Cz pierwsza sprawdza bdzie wiadomoci i umiejtnoci z jzyka polskiego oraz z matematyki w formie zada otwartych i zamknitych. Na rozwizanie zestawu zada ucze bdzie mia 80 minut.
  • Cz druga bdzie sprawdza  wiadomoci i umiejtnoci z jzyka angielskiego. Bd to tylko zadania zamknite. Na ich rozwizanie ucze bdzie mia 45 minut.
  • Midzy pierwsz i drug czci egzaminu bdzie przerwa.
 Wyniki sprawdzianu bd wyraane w procentach, odrbnie dla czci pierwszej, z wyszczeglnieniem wyniku dla zada z jzyka polskiego i z matematyki oraz dla czci drugiej z  jzyka angielskiego.

 Zapraszam Pastwa na stron internetow Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Znajd tam Pastwo opublikowany w sierpniu 2013 r.  informator o sprawdzianie zawierajcy przykadowe zadania z rozwizaniami. 

www.cke.edu.pl

 Opracowano na podstawie informacji uzyskanych z MEN
 
Elbieta Gowacka  dyrektor ZSS  

 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA