I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Uwaga Rodzice Dzieci rocznika 2007 i 2008 [data utworzenia: 2014-02-17 ]


 UWAGA RODZICE!
DZIECI ROCZNIK 2007 i 2008
które uzyskały pozytywne wyniki próby  sprawnościowej.
(LISTA  KANDYDATÓW)
Warunkiem przyjęcia do szkoły sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej.
 W porozumieniu z  dyrektorem SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim
badania dla kandydatów przeprowadzane będą w dniach:
 06, 10, 11 i 13 marca 2014 r.
 Przed wizytą konieczna jest osobista lub telefoniczna rejestracja
(uzgodnienie terminu wizyty). Tel.: 42-712 12 82 lub 42-712 13 54.
 Skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły.

[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA