I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uwaga Rodzice Dzieci rocznika 2007 i 2008 [data utworzenia: 2014-02-17 ]


 UWAGA RODZICE!
DZIECI ROCZNIK 2007 i 2008
ktre uzyskay pozytywne wyniki prby  sprawnociowej.
(LISTA  KANDYDATW)
Warunkiem przyjcia do szkoy sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej.
 W porozumieniu z  dyrektorem SP ZOZ w Aleksandrowie dzkim
badania dla kandydatw przeprowadzane bd w dniach:
 06, 10, 11 i 13 marca 2014 r.
 Przed wizyt konieczna jest osobista lub telefoniczna rejestracja
(uzgodnienie terminu wizyty). Tel.: 42-712 12 82 lub 42-712 13 54.
 Skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoy.

[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA