I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Ślubowanie uczniów klas I Zespołu Szkół Sportowych [data utworzenia: 2006-11-13 ]

Ślubowanie uczniów klas I

    27 października 2006 roku to bardzo uroczysty dzień dla wszystkich uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego. W tym dniu uczniowie klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej i Miejskiego Gimnazjum Sportowego na sztandar naszej szkoły ślubowali między innymi:

  • być dobrym uczniem, kolegą, godnie reprezentować swoją szkołę i miasto
  • brać przykład z patrona naszej szkoły - Józefa Jaworskiego, pilnie zdobywając wiedzę, pracując nad rozwojem fizycznym i duchowym.
  • szanować godność osobistą każdego człowieka i kierować się w życiu podstawowymi wartościami moralnymi.
  • dbać o dobre imię naszej szkoły, przestrzegając zasad dobrego wychowania, współżycia w społeczności szkolnej i lokalnej.
  • brać czynny udział w zawodach sportowych, wydarzeniach i uroczystościach szkolnych.

    Uroczystość zainaugurowała Dyrektor Szkoły – p. Elżbieta Głowacka. Poza licznie zebranymi uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły święto pierwszoklasistów
Zespołu Szkól Sportowych uświetnili swą obecnością ważne osobistości, do których należał między innymi burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki Jacek Lipiński.

Pani Dyrektor, zgodnie ze zwyczajem naszej szkoły przystąpiła do pasowania pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów szkoły. W szkole podstawowej uczniowie pasowani byli przez panią dyrektor Elżbietę Głowacką wielkim, tradycyjnym ołówkiem, natomiast gimnazjaliści zostali pasowani przez olimpijczyka – pana Andrzeja Grabarczyka – złotym kolcem.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Sportowej Szkoły Podstawowej ślubowanie składali również rodzice pierwszoklasistów.

Uczniowie klas Ia i Ib Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczyniami
– p. Elżbietą Jurek i p. Elżbietą Zadworską odebrały z rąk Burmistrza naszej gminy pięknie przygotowane akty nadania izb lekcyjnych.

Po części oficjalnej, w obu grupach wiekowych, nastąpił program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów. Zarówno występy uczniów klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej, który przygotowały panie Elżbieta Jurek i Elżbieta Zadworska , jak i klas pierwszych Miejskiego Gimnazjum Sportowego, nad którym czuwały panie Ewa Jóźwiak i Bogumiła Szymańska zostały nagrodzone burzą oklasków.

Burmistrz - pan Jacek lipiński wraz z Dyrektorem Szkoły - panią Elżbietą Głowacką podziękowali wychowawcom klas pierwszych, rodzicom i uczniom za piękne przygotowanie obu imprez.

W imieniu starszych kolegów i koleżanek oraz wszystkich pracowników szkoły życzymy naszym pierwszakom słońca na każdy dzień i samych szkolnych sukcesów.

[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA