I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
lubowanie uczniw klas I Zespou Szk Sportowych [data utworzenia: 2006-11-13 ]

lubowanie uczniw klas I

    27 padziernika 2006 roku to bardzo uroczysty dzie dla wszystkich uczniw, rodzicw i pracownikw Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego. W tym dniu uczniowie klas pierwszych Sportowej Szkoy Podstawowej i Miejskiego Gimnazjum Sportowego na sztandar naszej szkoy lubowali midzy innymi:

  • by dobrym uczniem, koleg, godnie reprezentowa swoj szko i miasto
  • bra przykad z patrona naszej szkoy - Jzefa Jaworskiego, pilnie zdobywajc wiedz, pracujc nad rozwojem fizycznym i duchowym.
  • szanowa godno osobist kadego czowieka i kierowa si w yciu podstawowymi wartociami moralnymi.
  • dba o dobre imi naszej szkoy, przestrzegajc zasad dobrego wychowania, wspycia w spoecznoci szkolnej i lokalnej.
  • bra czynny udzia w zawodach sportowych, wydarzeniach i uroczystociach szkolnych.

    Uroczysto zainaugurowaa Dyrektor Szkoy – p. Elbieta Gowacka. Poza licznie zebranymi uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoy wito pierwszoklasistw
Zespou Szkl Sportowych uwietnili sw obecnoci wane osobistoci, do ktrych nalea midzy innymi burmistrz Gminy Aleksandrw dzki Jacek Lipiski.

Pani Dyrektor, zgodnie ze zwyczajem naszej szkoy przystpia do pasowania pierwszoklasistw na penoprawnych uczniw szkoy. W szkole podstawowej uczniowie pasowani byli przez pani dyrektor Elbiet Gowack wielkim, tradycyjnym owkiem, natomiast gimnazjalici zostali pasowani przez olimpijczyka – pana Andrzeja Grabarczyka – zotym kolcem.

Zgodnie z kilkuletni tradycj Sportowej Szkoy Podstawowej lubowanie skadali rwnie rodzice pierwszoklasistw.

Uczniowie klas Ia i Ib Szkoy Podstawowej wraz z wychowawczyniami
– p. Elbiet Jurek i p. Elbiet Zadworsk odebray z rk Burmistrza naszej gminy piknie przygotowane akty nadania izb lekcyjnych.

Po czci oficjalnej, w obu grupach wiekowych, nastpi program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistw. Zarwno wystpy uczniw klas pierwszych Sportowej Szkoy Podstawowej, ktry przygotoway panie Elbieta Jurek i Elbieta Zadworska , jak i klas pierwszych Miejskiego Gimnazjum Sportowego, nad ktrym czuway panie Ewa Jwiak i Bogumia Szymaska zostay nagrodzone burz oklaskw.

Burmistrz - pan Jacek lipiski wraz z Dyrektorem Szkoy - pani Elbiet Gowack podzikowali wychowawcom klas pierwszych, rodzicom i uczniom za pikne przygotowanie obu imprez.

W imieniu starszych kolegw i koleanek oraz wszystkich pracownikw szkoy yczymy naszym pierwszakom soca na kady dzie i samych szkolnych sukcesw.

[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA