I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Kobiet 2014 [data utworzenia: 2014-03-17 ]
 "Dzisiaj dzie pikny, uroczysty
Taki dzie w roku raz si zdarza
Gdy 8 Marca z gwarem wiosny
Wytrynie z kartek kalendarza”

Dzie 8  marca tradycyjnie jest w naszej szkole dniem wyjtkowym i uroczystym. O godz. 10.00 wszyscy uczniowie z Oddziau Przedszkolnego i klas I – III zgromadzili si na sali gimnastycznej. W odwitny i wesoy nastrj wprowadzi nas wystp uczniw z klasy IIA i IIB. Do uroczystoci chopcw przygotoway Panie Katarzyna Tylka i Elbieta Zadworska. W scenerii wiosennych kwiatw recytatorzy deklamowali pikne wiersze.
 Miym akcentem wystpu byy dwie humorystyczne scenki oraz znane i lubiane piosenki pt.,,Marzec”, ,,Bo z dziewczynami”, ,,Ach te baby”, ktrym akompaniowaa Pani Boena Komorowska. Wystp wszystkim bardzo si podoba, a umiechnite twarze pa i dziewczynek przekonyway, e mie yczenia sprawiy wszystkim wiele przyjemnoci. [ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA