I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Babci i Dziadka 2014 [data utworzenia: 2014-01-20 ]
 DZIE BABCI I DZIADKA 2014
 „Niechaj Babcia z Dziadziusiem, tak nam dugo yj,
Pki komar i mucha wody nie wypij.
A ty mucho i ty komarze pijcie wod powoli,
A si Babcia z Dziadziusiem nayj dowoli”.
 17 stycznia na maej sali, mielimy przyjemno zoy serdeczne yczenia i wrczy drobne upominki naszym Kochanym Babciom i Kochanym Dziadziusiom. Prezentujc wesoa cz artystyczn chcielimy podzikowa za pomoc w naszym wychowaniu. I jeszcze raz yczymy im wszystkim STO LAT….[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 532 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA