I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Prezentacje projektw 2013/14 [data utworzenia: 2014-04-14 ]
  Prezentacje projektw 2013/14
 W roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny  w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum. Projekt realizowany by przez 10 grup projektowych, pod kierunkiem nauczycieli - opiekunw projektw.
Koordynatorem ds. projektu  bya  p. Renata Rzepecka.
 
 8 marca 2014r.  odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego, ktre byy podsumowaniem pracy uczniw realizujcych projekt.
 O godzinie 10.00 na maej sali gimnastycznej spotkali si uczniowie klas drugich, aby zaprezentowa efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszona zostaa dyrekcja szkoy, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
 Prezentacje oceniaa komisja w skadzie:
•    p. Elbieta Gowacka -  dyrektor szkoy
•    p. Renata Rzepecka  -  wicedyrektor
•    p. Grayna Kwiatkowska - nauczyciel bibliotekarz
•    p. Robert Joachimiak  - nauczyciel wychowania fizycznego
 Poszczeglne grupy prezentoway swoj prac nad realizacj projektu. Uczniowie zdobyt wiedz i umiejtnoci  przedstawili w postaci filmw, prezentacji multimedialnych, plakatw, wywiadw i sonday. Prezentacje wzbudziy due zainteresowanie publicznoci i zostay pozytywnie ocenione pod wzgldem merytorycznym i jzykowym. Warto podkreli walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangaowanie wszystkich czonkw zespow w realizacj projektw.
 Na zakoczenie p. dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa wszystkim opiekunom oraz uczniom za wysoki poziom realizowanych projektw oraz prezentacji.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA