I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Prezentacje projektów 2013/14 [data utworzenia: 2014-04-14 ]
  Prezentacje projektów 2013/14
 W roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny  w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum. Projekt realizowany był przez 10 grup projektowych, pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów projektów.
Koordynatorem ds. projektu  była  p. Renata Rzepecka.
 
 8 marca 2014r.  odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego, które były podsumowaniem pracy uczniów realizujących projekt.
 O godzinie 10.00 na małej sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas drugich, aby zaprezentować efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszona została dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
 Prezentacje oceniała komisja w składzie:
•    p. Elżbieta Głowacka -  dyrektor szkoły
•    p. Renata Rzepecka  -  wicedyrektor
•    p. Grażyna Kwiatkowska - nauczyciel bibliotekarz
•    p. Robert Joachimiak  - nauczyciel wychowania fizycznego
 Poszczególne grupy prezentowały swoją pracę nad realizacją projektu. Uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności  przedstawili w postaci filmów, prezentacji multimedialnych, plakatów, wywiadów i sondaży. Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i językowym. Warto podkreślić walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangażowanie wszystkich członków zespołów w realizację projektów.
 Na zakończenie p. dyrektor Elżbieta Głowacka podziękowała wszystkim opiekunom oraz uczniom za wysoki poziom realizowanych projektów oraz prezentacji.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA