I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
75 lecie Polskiego Pastwa Podziemnego [data utworzenia: 2014-10-06 ]
 

„Warto, bymy wszyscy oddali cze tym,

ktrzy oddali swoje ycie za wolno…”

We wtorek 30.09.2014 r. uczniowie klasy III B gimnazjum pod opiek pani Magdaleny Kalisty przygotowali i przeprowadzili krtkie lekcje historyczne dla uczniw klas IV – VI szkoy podstawowej i I – III gimnazjum nt. 75. Rocznicy utworzenia Polskiego Pastwa Podziemnego.
 Bardzo ciekawie omwili przygotowan przez siebie prezentacj. Podkrelili, e Polskie Pastwo Podziemne byo fenomenem na skal wiatow, ktrego struktury podlegay Rzdowi RP na uchodctwie, a rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalay na zachowanie cigoci struktur pastwowych. Zwrcili uwag, e dzieem Polskiego Pastwa Podziemnego byo nie tylko podjcie otwartej walki z okupantem, ale stworzenie siy moralnej, niepodlegociowej tradycji, ktra pozwolia przetrwa take czas komunistycznej dyktatury. Gimnazjalici podkrelili, e obowizkiem wolnego spoeczestwa jest pami o dziedzictwie, ktrego jestemy spadkobiercami.
 „Warto, bymy wszyscy oddali cze tym, ktrzy oddali swoje ycie za wolno, tym, ktrzy tej wolnoci nie doczekali, a przede wszystkim tym, ktrzy wci yj wrd nas. Wszak ideay Polskiego Pastwa Podziemnego ziciy si w wolnej Polsce”.
 Znakomitym podsumowaniem prezentacji by teledysk zespou Sabaton „Warszawo walcz”, ktry bardzo obrazowo ilustrowa rzeczywisto tamtych dni.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA