I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej 2014 [data utworzenia: 2014-10-24 ]
 
Tradycyjnie w dniu 14 padziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowalimy dla wszystkich pracownikw naszej szkoy artystyczny upominek. Uroczyste spotkanie  caego Zespou Szk Sportowych odbyo si o godzinie 9.30 na hali sportowej.
W tym roku postanowilimy poczy swoje siy, ktrych owocem by  program przedstawiony zarwno przez uczniw szkoy podstawowej jak i gimnazjum.
W tym szczeglnym dniu zoylimy Dyrekcji Szkoy, caej Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pozostaym pracownikom obietnic, e w kadym dniu roku szkolnego bdziemy pamita o trudzie, ktry wkadaj w nasze wyksztacenie i wychowanie.
 Podczas uroczystoci pani Dyrektor Elbieta Gowacka wrczya Nagrody Dyrektora: nauczycielom za szczeglne osignicia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsugi.
 W tym roku szkolnym nagrody Dyrektora Szkoy otrzymali:
 1. Katarzyna Borkowska – nauczyciel jzyka polskiego w gimnazjum
 2. Boena Komorowska – nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum
 3. Kazimierz Tomczyk – trener lekkiej atletyki w gimnazjum
 4. Agnieszka Kowalczyk  - nauczyciel jzyka angielskiego w szkole podstawowej
 5. Anna Trawiska – nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
 6. Grzegorz Przybysz - nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
 7. Katarzyna Hya – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 8. Renata Mroziska - pedagog szkolny
 9. Renata Rzepecka – wicedyrektor do spraw pedagogicznych
 10. Anna Opalska – pracownik obsugi
 11. Teresa Andrzejczak – kierownik gospodarczy
 W pitek 10 padziernika nauczyciele wzili udzia w gminnych obchodach swojego wita, ktre odbyy si w Modzieowym Domu Kultury.  Dzie Nauczyciela by jak zawsze okazj do uhonorowania wyrniajcych si pedagogw. Z rk burmistrza Aleksandrowa dzkiego nagrody odebrali rwnie nauczyciele naszej szkoy: p.Krystyna Kurek – nauczyciel matematyki oraz p. Ilona  Zinser – wicedyrektor do spraw sportu.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 Uczniowie klasy 2b

oraz Samorzdy Szkolne

Szkoy Podstawowej i Gimnazjum
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA