I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Dzień Edukacji Narodowej 2014 [data utworzenia: 2014-10-24 ]
 
Tradycyjnie w dniu 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowaliśmy dla wszystkich pracowników naszej szkoły artystyczny upominek. Uroczyste spotkanie  całego Zespołu Szkół Sportowych odbyło się o godzinie 9.30 na hali sportowej.
W tym roku postanowiliśmy połączyć swoje siły, których owocem był  program przedstawiony zarówno przez uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
W tym szczególnym dniu złożyliśmy Dyrekcji Szkoły, całej Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pozostałym pracownikom obietnicę, że w każdym dniu roku szkolnego będziemy pamiętać o trudzie, który wkładają w nasze wykształcenie i wychowanie.
 Podczas uroczystości pani Dyrektor Elżbieta Głowacka wręczyła Nagrody Dyrektora: nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsługi.
 W tym roku szkolnym nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:
 1. Katarzyna Borkowska – nauczyciel języka polskiego w gimnazjum
 2. Bożena Komorowska – nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum
 3. Kazimierz Tomczyk – trener lekkiej atletyki w gimnazjum
 4. Agnieszka Kowalczyk  - nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej
 5. Anna Trawińska – nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
 6. Grzegorz Przybysz - nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
 7. Katarzyna Hyża – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 8. Renata Mrozińska - pedagog szkolny
 9. Renata Rzepecka – wicedyrektor do spraw pedagogicznych
 10. Anna Opalska – pracownik obsługi
 11. Teresa Andrzejczak – kierownik gospodarczy
 W piątek 10 października nauczyciele wzięli udział w gminnych obchodach swojego święta, które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury.  Dzień Nauczyciela był jak zawsze okazją do uhonorowania wyróżniających się pedagogów. Z rąk burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nagrody odebrali również nauczyciele naszej szkoły: p.Krystyna Kurek – nauczyciel matematyki oraz p. Ilona  Zinser – wicedyrektor do spraw sportu.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 Uczniowie klasy 2b

oraz Samorządy Szkolne

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA