I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
wiatowy Dzie Mycia Rk [data utworzenia: 2014-10-28 ]
 

wiatowy Dzie Mycia Rk  ju za nami…  

Dzie ten  obchodzony  by w  tym roku w dniu 15 padziernika.

 Inicjatywa  obchodw tego dnia wysza od Organizacji Narodw Zjednoczonych w 2008 roku.
 Akcja ma zachca wszystkich ludzi – a zwaszcza dzieci – do regularnego mycia rk jako kluczowego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom ukadu oddechowego. Cho mieszkacom krajw wysoko rozwinitych moe wydawa si to niepojte, biegunka i zapalenie puc doprowadzaj co roku do mierci ponad 3 milionw dzieci poniej pitego roku ycia. Jak twierdz organizatorzy kampanii, wyksztacenie w modych ludziach nawyku mycia rk (z uyciem myda) przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety moe ocali wicej istnie ludzkich ni jakakolwiek szczepionka. W inicjatyw t zaangaowao si cznie 70 pastw, gwnie rozwijajcych si, gdzie wspczynnik miertelnoci dzieci jest szczeglnie wysoki.
 Nasza szkoa po raz kolejny wczya  si w akcj. Wolontariusze przygotowali plakaty zachcajce  do mycia rk. Pogadanki na ten temat przeprowadziy rwnie panie na lekcjach przyrody  w szkole podstawowej  oraz  biologii w gimnazjum .[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA