I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Edukacja to nadawanie znaczenia zdobywanym wiadom [data utworzenia: 2014-10-30 ]
 „Edukacja to nadawanie znaczenia
     zdobywanym  wiadomociom”

To  przesanie przywieca pomysodawcom zorganizowania serii spotka modziey z aleksandrowskich  szk  z naukowcami wywodzcymi si z Aleksandrowa dzkiego.  Pierwsze spotkanie odbyo si 27 padziernika 2014 roku w Zespole Szk Sportowych. Gociem, ktry wygosi wykad by  dr Karol Nogajewski, absolwent szkoy na Bankowej z  1999 r. 
 Karol Nogajewski jest fizykiem ciaa staego. Doktorat obroni w 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie pracuje w zespole badawczym w najwikszym orodku naukowym w Europie, w  Narodowym Laboratorium Wysokich Pl Magnetycznych w Grenoble we Francji. W uczniowskiej przeszoci dr Karol Nogajewski, jako ucze Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3, wygra Wojewdzki Konkurs Geograficzny oraz by laureatem Wojewdzkiego Konkursu Chemicznego. Obecnie jego dziaalno naukowa skupia si z jednej strony na technologii wytwarzania struktur dwuwymiarowych, a z drugiej na badaniu ich waciwoci optycznych i elektrycznych metodami magnetospektroskopii mikrofalowej.
 Na spotkaniu z modzie wygosi wykad  na temat: "Dostrzec niewidzialne, zrozumie niepojte - o powodach, dla ktrych warto zaprzyjani si z naukami cisymi„, w ktrym objani uczniom czym zajmuje si  fizyka ciaa staego, przybliy  warunki w jakich prowadzone s badania naukowe oraz wskaza powody, dla ktrych warto uczy si przedmiotw cisych.
 W drugiej czci spotkania, dr K. Nogajewski odpowiada na pytania organizatora pana Tomasza Kozaneckiego  i uczestnikw spotkania. Pytania dotyczyy stanu polskich bada w dziedzinie fizyki, warunkw przeprowadzania bada  we Francji czy te opinii o nauczaniu fizyki w polskiej szkole.
  Pan  Tomasz Kozanecki  chce kontynuowa podobne spotkania w ramach Modzieowej Akademii  Aleksandrowa dzkiego take w innych dziedzinach nauki na poziomie akademickim i jednoczenie dzikuje dyrekcjom szk za zrozumienie idei  i pomoc organizacyjn.
 W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Miejskiego Gimnazjum im. Jana Pawa II,  Zespou Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica, Liceum Oglnoksztaccego im. Mikoaja Kopernika, Prywatnego Liceum Oglnoksztaccego Erazmus oraz gimnazjalici Zespou Szk Sportowych.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA