I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dziecko ma prawo by sob... [data utworzenia: 2014-11-29 ]
 

,,Dziecko ma prawo by sob
Dziecko ma prawo do popeniania bdw
Dziecko ma prawo do posiadania wasnego zdania
Dziecko ma prawo do szacunku ”

J. Korczak

 W czwartek, 20 listopada uczcilimy rocznic uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka. Z tego tytuu w szkole odbyy si okolicznociowe apele. Uczniom z klas I-III o prawach dziecka opowiadali wierszem starsi koledzy i koleanki z klas VA i VB  pod opiek pa: Justyny Paki i Magdaleny Kalisty.
 Podczas recytacji wierszy i piewania piosenek  prezentowano pokaz multimedialny  ukazujcy  twarze i gesty  dzieci z rnych stron wiata  w ich codziennym yciu.  Niektre z nich byy bardzo wesoe co wzbudzio rado na widowni. Tem dla wystpujcych aktorw byy kolorowe prace plastyczne pod hasem:,, Prawa dziecka oczami dzieci”  wykonane przez uczniw wszystkich klas szkoy podstawowej i gimnazjum. Po apelu uczniowie z klas I-III udali si z wychowawcami , pani dyrektor i pani pedagog na powietrze, aby wsplnie  wypuci w niebo kolorowe balony symbolizujce w tym dniu  rado i solidarno ze wszystkimi witujcymi 25 rocznic uchwalenia Konwencji.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 600 x 800 )
 ( 600 x 800 )
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 800 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 800 )
 ( 600 x 800 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 800 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA