I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Pasowanie na czytelnika [data utworzenia: 2007-02-04 ]

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3
im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim


Nowych czytelników pozyskała nasza biblioteka w dniu 26 stycznia 2007 r., kiedy to uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet bractwa czytelniczego. Uczniowie klasy I a (pani Elżbiety Zadworskiej) i klasy I b (pani Elżbiety Jurek) przybyli do biblioteki na zaproszenie Królowej Książki i Króla Czytelnika. W imieniu Ich Królewskich Mości ogłoszenie w każdej klasie wygłosił herold. Brzmiało ono:
Oto moja krótka mowa:
My, miłościwie wam Panujący
Książek Królowa
i Król Czytelnik – jej mąż
w bibliotece czekamy wciąż,
abyście do szkolnej biblioteki przybyli.
Niech szybko przyprowadzą was panie,
na uroczyste Pasowanie!
Ja, Herold, teraz mogę do biblioteki wskazać drogę!
Wszyscy zebrani w bibliotece: gość honorowy pani dyrektor Elżbieta Głowacka, pierwszoklasiści, ich panie wychowawczynie oraz pani Elżbieta Romanowicz zostali powitani przez gospodynię miejsca – bibliotekarkę panią Grażynę Kwiatkowską. Królowa Książka i Król Czytelnik zaprosili wszystkich do obejrzenia krótkiego przedstawienia dotyczącego korzystania z biblioteki. W trakcie występu Królowa Książka poprosiła uczniów o złożenie uroczystego przyrzeczenia:
My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy
krzywdy zrobić Ci nie damy,
Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie!
Przyrzekamy!
Następnie każdy uczeń został pasowany przez panią bibliotekarkę książką na czytelnika biblioteki szkolnej, po czym każde dziecko wypożyczyło do domu swoją pierwszą książeczkę. Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książek.
Uroczystość zakończono piosenką: Dziś w bibliotece wielka zabawa.
Pani dyrektor E. Głowacka życzyła pierwszoklasistom, aby chętnie odwiedzali bibliotekę i jak najwięcej korzystali ze skarbnicy wiedzy – książek. Również najmłodsi czytelnicy nie kryli zadowolenia z tego, że tak miło i pożytecznie spędzili tenczas.
Należy mieć tylko nadzieję, że takie przedsięwzięcia wprowadzą na stałe nasze dzieci w świat książki, ucząc je korzystania z literatury.
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA