I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Pasowanie na czytelnika [data utworzenia: 2007-02-04 ]

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3
im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim


Nowych czytelnikw pozyskaa nasza biblioteka w dniu 26 stycznia 2007 r., kiedy to uczniowie klas pierwszych zostali przyjci w poczet bractwa czytelniczego. Uczniowie klasy I a (pani Elbiety Zadworskiej) i klasy I b (pani Elbiety Jurek) przybyli do biblioteki na zaproszenie Krlowej Ksiki i Krla Czytelnika. W imieniu Ich Krlewskich Moci ogoszenie w kadej klasie wygosi herold. Brzmiao ono:
Oto moja krtka mowa:
My, miociwie wam Panujcy
Ksiek Krlowa
i Krl Czytelnik – jej m
w bibliotece czekamy wci,
abycie do szkolnej biblioteki przybyli.
Niech szybko przyprowadz was panie,
na uroczyste Pasowanie!
Ja, Herold, teraz mog do biblioteki wskaza drog!
Wszyscy zebrani w bibliotece: go honorowy pani dyrektor Elbieta Gowacka, pierwszoklasici, ich panie wychowawczynie oraz pani Elbieta Romanowicz zostali powitani przez gospodyni miejsca – bibliotekark pani Grayn Kwiatkowsk. Krlowa Ksika i Krl Czytelnik zaprosili wszystkich do obejrzenia krtkiego przedstawienia dotyczcego korzystania z biblioteki. W trakcie wystpu Krlowa Ksika poprosia uczniw o zoenie uroczystego przyrzeczenia:
My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Ksiko, przyrzekamy,
e szanowa Ci bdziemy
krzywdy zrobi Ci nie damy,
Obowizkw czytelnika
bdziemy przestrzega pilnie
i z Twych rad i Twych mdroci
korzysta od dzi usilnie!
Przyrzekamy!
Nastpnie kady ucze zosta pasowany przez pani bibliotekark ksik na czytelnika biblioteki szkolnej, po czym kade dziecko wypoyczyo do domu swoj pierwsz ksieczk. Na pamitk pierwszoklasici otrzymali zakadki do ksiek.
Uroczysto zakoczono piosenk: Dzi w bibliotece wielka zabawa.
Pani dyrektor E. Gowacka yczya pierwszoklasistom, aby chtnie odwiedzali bibliotek i jak najwicej korzystali ze skarbnicy wiedzy – ksiek. Rwnie najmodsi czytelnicy nie kryli zadowolenia z tego, e tak mio i poytecznie spdzili tenczas.
Naley mie tylko nadziej, e takie przedsiwzicia wprowadz na stae nasze dzieci w wiat ksiki, uczc je korzystania z literatury.
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA