I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Ogoszenie konkursu na wolne stanowisko urzdnicze [data utworzenia: 2014-12-16 ]

 OGOSZENIE KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZDNICZE
Gwnego Ksigowego

w Zespole Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego

w Aleksandrowie dzkim
Wicej informacji znajduje si na stronie:
zss.bipgminy.pl
 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA