I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Czas podsumowań i pożegnań [data utworzenia: 2007-02-04 ]
Czas podsumowań i pożegnań

Chociaż przed nami perspektywa upragnionych ferii, to nie można było zapomnieć o tych, którzy przez cały pierwszy semestr 2006/2007 pracowali na wysokie wyniki w nauce, brali udział w licznych konkursach.
Dnia 25 stycznia 2007 roku odbył się apel podsumowujący pracę uczniów
w I semestrze 2006/2007.Pani dyr Elżbieta Głowacka przywitała zebranych
i poprosiła o przedstawienie klasyfikacji z wyróżnieniem najlepszych klas
i uczniów całego Zespołu Szkół. Prezentacji dokonała wicedyrektor szkoły pani Bożena Komorowska.

Szkoła Podstawowa

Klasy I – III kształcenia zintegrowanego
Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce:

Klasa I a:
1. Szymon Jaworski
2. Ernest Kacprzak
3. Mariusz Podsiadły
4. Jerzy Serafin
5. Paulina Skiera
6. Julia Szkudlarek
7. Alicja Wawrowska
8. Bartłomiej Wdowiak
9. Karina Woźniak

Klasa I b:
1. Oliwia Broże
2. Michał Cukanow
3. Kinga Hermanowicz
4. Justyna Owczarek
5. Oliwia Pałka
6. Katarzyna Panek
7. Laura Patera
8. Mateusz Pietrzak
9. Natalia Smolarek
10. Julia Ścigaczewska
11. Jakub Ziąbka

Klasa II a:
1. Krzysztof Rzącki
2. Szymon Jankiewicz
3. Mateusz Bojanowski
4. Karolina Dębowska
5. Karolina Michaś
6. Patrycja Mrowińska
7. Julia Paczkowska
8. Dominika Sitkiewicz

Klasa II b:
1. Michał Susik
2. Klaudia Szczerbicka
3. Adrianna Hałas
4. Mateusz Mazgaj
5. Joanna Wróblewska

Klasa III a:
1. Lidia Ziąbka
2. Roksana Nikodemska
3. Magdalena Świętosławska
4. Wojciech Kaczorowski
5. Mateusz Ośkiewicz
6. Michał Górny
7. Michał Wrzesiński

Klasa III b:
1. Karolina Kostowska
2. Jakub Będowski
3. Oliwia Majsterek
4. Małgorzata Panek
5. Dominika Ścigaczewska c. Piotra
6. Michał Wójciak
Klasy IV – VI szkoły podstawowej

Średnie ocen poszczególnych klas IV – VIw pierwszym semestrze 2006/2007:

1. IVa – 4, 13
2. IVb – 4, 14
3. Va – 4, 08
4. Vb – 3, 92
5. VIa – 4, 00
6. VIb- 3, 83
Średnia ocen klas IV – VI w I semestrze wynosi 4,0.
Uczniowie klas IV – VI z najwyższą średnią ocen:
Średnia ocen Nazwisko i imię ucznia Klasa
5, 50 Anna Szymańska IV a
5, 22 Cezary Opoczyński V b
5, 00 Marlena Staszak IV b
4, 90 Aleksandra Mastalerz V a
4, 90 Mateusz Błaszczyk VI a
4, 90 Norbert Janiszewski VI a
4, 90 Anna Kowalczyk IV a
4, 90 Bartek Dąbek IV a
4, 90 Rafał Felczak IV a
4, 90 Edyta Podębska IV a
4, 90 Daniel Przybysz IV b
4, 90 Justyna Kubik IV b
4, 89 Patrycja Pietrzak V a
4, 89 Rita Andrzejczak V b
4, 89 Klaudia Jędrzejczak V b
4, 89 Dawid Gapys V b
4, 89 Dominika Marciniak VI b
4, 89 Martyna Grabarczyk VI a
4, 80 Nina Lipka IV a
4, 78 Karol Wasilewski V a
4, 78 Joanna Felczak VI a
4, 78 Agata Szulc VI a
4, 78 Konrad Bojanowski VI b
4, 78 Justyna Matusiak VI b
4, 78 Thomas Mehlberg VI b
Gimnazjum - Klasy I –III gimnazjum
Średnie ocen poszczególnych klas gimnazjum:
1. I a – 3, 86
2. I b - 3, 56
3. II a – 3, 47
4. II b - 3, 20
5. III a – 3, 87
6. III b – 3, 65
7. III c – 3, 13

Klasa z najwyższą średnią - III a - 3, 87

Średnia ocen klas gimnazjum w I semestrze wynosi 3, 53.

Uczniowie klas I – III gimnazjum z najwyższą średnią ocen:

Średnia ocen Nazwisko i imię ucznia Klasa
5, 14 Katarzyna Szymańska II b
5, 08 Amalia Habib I a
5, 00 Aleksandra Sowińska III a
5, 00 Karasiak Karolina II b
5, 00 Katarzyna Kośka II a
5, 00 Kinga Zinser III a
4, 92 Sylwia Zalicka III a
4, 92 Agata Pskit III a
4, 92 Anna Romanowicz III a
4, 92 Marta Chylińska III a
4, 86 Andrzej Musiał I b
4, 86 IzabelaTurek I b
Po zaprezentowaniu wyników w nauce pani wicedyrektor Komorowska przeszła do omówienia konkursów, w których nasi uczniowie zdobyli nagrody
i wyróżnienia. W I semestrze nasza szkoła miała laureatów w pięciu konkursach. Inne były przeprowadzone na pierwszym – szkolnym etapie i ich rozstrzygnięcie nastąpi już w II semestrze 2006/2007. Zapewne laureatów będzie więcej.
KONKURSY
w których uczniowie Zespołu Szkół Sportowych otrzymali nagrody i wyróżnienia
w I semestrze 2006/2007
SZKOŁA PODSTAWOWA

1. II miejsce Kamil Sójka w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod hasłem „Po prostu miłość”

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:p. Grażyna Wrońska

GIMNAZJUM

1. I miejsce w Ekologicznym Konkursie Wojewódzkim „Eko – Echo”
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: p. Liliana Lipińska

2. II miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Ocalić od zapomnienia – moja szkoła na kartach historii” – prezentacja multimedialna
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: p. G.Wrońska i p. Ewa Jóźwiak
3. II miejsce Kinga Zinser w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod hasłem „Po prostu miłość”
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: p. Magdalena Wojciechowska
4. Wyróżnienie – Amalia Habib w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: p. Magdalena Chmielarska
5. I miejsce Aleksandra Sowińska
III miejsce Anna Romanowicz
IV miejsce Edyta Wojtczak
w Gminnym Konkursie Religijnym pod hasłem „50 rocznica Ślubów Jasnogórskich”
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: p. M. Dobrzyńska i p. E. Romanowicz

Pani wicedyrektor Komorowska podziękowała uczniom za dotychczasową pracę i życzyła sukcesów w II semestrze.

W drugiej części uroczystego apelu głównymi bohaterkami stały się panie: Halina Ścigaczewska i Irena Chylińska, które przez wiele lat związane były z naszą szkołą. Teraz nadszedł czas przejścia na zasłużoną emeryturę. Pani Halina Ścigaczewska to wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego i wicedyrektor ds. sportu, natomiast pani Irena Chylińska rozpoczynała pracę jako nauczycielka historii, później została pedagogiem szkolnym.
Pani dyr Elżbieta Głowacka podziękowała Paniom za wieloletnią współpracę
i pracę na rzecz dzieci. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia, a obie Panie z wielkim oddaniem, pasją, szacunkiem dla starszych i młodszych wypełniały swoje życie zawodowe. Pani dyrektor przytoczyła słowa Phila Brosmana: „To kim jesteś i czego dokonałeś, jest nieskończenie ważniejsze od tego,co posiadasz”. A o tym, że obie Panie dokonały wiele, świadczyły liczne podziękowania, które złożyli także wicedyrektorzy p. B. Komorowska i p. I. Zinser, przewodnicząca Rady Rodziców p. M. Grabarczyk, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dzieci z różnych klas.
Za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej dyrektor szkoły p. Elżbieta Głowacka wręczyła p. H. Ścigaczewskiej i I. Chylińskiej Nagrody Dyrektora Szkoły.
Nasze młode emerytki wspominały początki swojej pracy i refleksyjnie odniosły się do upływającego czasu.
Pożegnanie było uroczyste, a wdzięczność dzieci, młodzieży oraz koleżanek
i kolegów obu Pań wzruszająca.

[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA