I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Czas podsumowa i poegna [data utworzenia: 2007-02-04 ]
Czas podsumowa i poegna

Chocia przed nami perspektywa upragnionych ferii, to nie mona byo zapomnie o tych, ktrzy przez cay pierwszy semestr 2006/2007 pracowali na wysokie wyniki w nauce, brali udzia w licznych konkursach.
Dnia 25 stycznia 2007 roku odby si apel podsumowujcy prac uczniw
w I semestrze 2006/2007.Pani dyr Elbieta Gowacka przywitaa zebranych
i poprosia o przedstawienie klasyfikacji z wyrnieniem najlepszych klas
i uczniw caego Zespou Szk. Prezentacji dokonaa wicedyrektor szkoy pani Boena Komorowska.

Szkoa Podstawowa

Klasy I – III ksztacenia zintegrowanego
Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce:

Klasa I a:
1. Szymon Jaworski
2. Ernest Kacprzak
3. Mariusz Podsiady
4. Jerzy Serafin
5. Paulina Skiera
6. Julia Szkudlarek
7. Alicja Wawrowska
8. Bartomiej Wdowiak
9. Karina Woniak

Klasa I b:
1. Oliwia Broe
2. Micha Cukanow
3. Kinga Hermanowicz
4. Justyna Owczarek
5. Oliwia Paka
6. Katarzyna Panek
7. Laura Patera
8. Mateusz Pietrzak
9. Natalia Smolarek
10. Julia cigaczewska
11. Jakub Zibka

Klasa II a:
1. Krzysztof Rzcki
2. Szymon Jankiewicz
3. Mateusz Bojanowski
4. Karolina Dbowska
5. Karolina Micha
6. Patrycja Mrowiska
7. Julia Paczkowska
8. Dominika Sitkiewicz

Klasa II b:
1. Micha Susik
2. Klaudia Szczerbicka
3. Adrianna Haas
4. Mateusz Mazgaj
5. Joanna Wrblewska

Klasa III a:
1. Lidia Zibka
2. Roksana Nikodemska
3. Magdalena witosawska
4. Wojciech Kaczorowski
5. Mateusz Okiewicz
6. Micha Grny
7. Micha Wrzesiski

Klasa III b:
1. Karolina Kostowska
2. Jakub Bdowski
3. Oliwia Majsterek
4. Magorzata Panek
5. Dominika cigaczewska c. Piotra
6. Micha Wjciak
Klasy IV – VI szkoy podstawowej

rednie ocen poszczeglnych klas IV – VIw pierwszym semestrze 2006/2007:

1. IVa – 4, 13
2. IVb – 4, 14
3. Va – 4, 08
4. Vb – 3, 92
5. VIa – 4, 00
6. VIb- 3, 83
rednia ocen klas IV – VI w I semestrze wynosi 4,0.
Uczniowie klas IV – VI z najwysz redni ocen:
rednia ocen Nazwisko i imi ucznia Klasa
5, 50 Anna Szymaska IV a
5, 22 Cezary Opoczyski V b
5, 00 Marlena Staszak IV b
4, 90 Aleksandra Mastalerz V a
4, 90 Mateusz Baszczyk VI a
4, 90 Norbert Janiszewski VI a
4, 90 Anna Kowalczyk IV a
4, 90 Bartek Dbek IV a
4, 90 Rafa Felczak IV a
4, 90 Edyta Podbska IV a
4, 90 Daniel Przybysz IV b
4, 90 Justyna Kubik IV b
4, 89 Patrycja Pietrzak V a
4, 89 Rita Andrzejczak V b
4, 89 Klaudia Jdrzejczak V b
4, 89 Dawid Gapys V b
4, 89 Dominika Marciniak VI b
4, 89 Martyna Grabarczyk VI a
4, 80 Nina Lipka IV a
4, 78 Karol Wasilewski V a
4, 78 Joanna Felczak VI a
4, 78 Agata Szulc VI a
4, 78 Konrad Bojanowski VI b
4, 78 Justyna Matusiak VI b
4, 78 Thomas Mehlberg VI b
Gimnazjum - Klasy I –III gimnazjum
rednie ocen poszczeglnych klas gimnazjum:
1. I a – 3, 86
2. I b - 3, 56
3. II a – 3, 47
4. II b - 3, 20
5. III a – 3, 87
6. III b – 3, 65
7. III c – 3, 13

Klasa z najwysz redni - III a - 3, 87

rednia ocen klas gimnazjum w I semestrze wynosi 3, 53.

Uczniowie klas I – III gimnazjum z najwysz redni ocen:

rednia ocen Nazwisko i imi ucznia Klasa
5, 14 Katarzyna Szymaska II b
5, 08 Amalia Habib I a
5, 00 Aleksandra Sowiska III a
5, 00 Karasiak Karolina II b
5, 00 Katarzyna Koka II a
5, 00 Kinga Zinser III a
4, 92 Sylwia Zalicka III a
4, 92 Agata Pskit III a
4, 92 Anna Romanowicz III a
4, 92 Marta Chyliska III a
4, 86 Andrzej Musia I b
4, 86 IzabelaTurek I b
Po zaprezentowaniu wynikw w nauce pani wicedyrektor Komorowska przesza do omwienia konkursw, w ktrych nasi uczniowie zdobyli nagrody
i wyrnienia. W I semestrze nasza szkoa miaa laureatw w piciu konkursach. Inne byy przeprowadzone na pierwszym – szkolnym etapie i ich rozstrzygnicie nastpi ju w II semestrze 2006/2007. Zapewne laureatw bdzie wicej.
KONKURSY
w ktrych uczniowie Zespou Szk Sportowych otrzymali nagrody i wyrnienia
w I semestrze 2006/2007
SZKOA PODSTAWOWA

1. II miejsce Kamil Sjka w Wojewdzkim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa Kamila Baczyskiego pod hasem „Po prostu mio”

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:p. Grayna Wroska

GIMNAZJUM

1. I miejsce w Ekologicznym Konkursie Wojewdzkim „Eko – Echo”
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: p. Liliana Lipiska

2. II miejsce w Konkursie Wojewdzkim „Ocali od zapomnienia – moja szkoa na kartach historii” – prezentacja multimedialna
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: p. G.Wroska i p. Ewa Jwiak
3. II miejsce Kinga Zinser w Wojewdzkim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa Kamila Baczyskiego pod hasem „Po prostu mio”
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: p. Magdalena Wojciechowska
4. Wyrnienie – Amalia Habib w Wojewdzkim Konkursie Piosenki Obcojzycznej
Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu: p. Magdalena Chmielarska
5. I miejsce Aleksandra Sowiska
III miejsce Anna Romanowicz
IV miejsce Edyta Wojtczak
w Gminnym Konkursie Religijnym pod hasem „50 rocznica lubw Jasnogrskich”
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu: p. M. Dobrzyska i p. E. Romanowicz

Pani wicedyrektor Komorowska podzikowaa uczniom za dotychczasow prac i yczya sukcesw w II semestrze.

W drugiej czci uroczystego apelu gwnymi bohaterkami stay si panie: Halina cigaczewska i Irena Chyliska, ktre przez wiele lat zwizane byy z nasz szko. Teraz nadszed czas przejcia na zasuon emerytur. Pani Halina cigaczewska to wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego i wicedyrektor ds. sportu, natomiast pani Irena Chyliska rozpoczynaa prac jako nauczycielka historii, pniej zostaa pedagogiem szkolnym.
Pani dyr Elbieta Gowacka podzikowaa Paniom za wieloletni wspprac
i prac na rzecz dzieci. W swoim wystpieniu podkrelia, e tylko ycie powicone innym, warte jest przeycia, a obie Panie z wielkim oddaniem, pasj, szacunkiem dla starszych i modszych wypeniay swoje ycie zawodowe. Pani dyrektor przytoczya sowa Phila Brosmana: „To kim jeste i czego dokonae, jest nieskoczenie waniejsze od tego,co posiadasz”. A o tym, e obie Panie dokonay wiele, wiadczyy liczne podzikowania, ktre zoyli take wicedyrektorzy p. B. Komorowska i p. I. Zinser, przewodniczca Rady Rodzicw p. M. Grabarczyk, przedstawiciele Samorzdw Uczniowskich szkoy podstawowej i gimnazjum oraz dzieci z rnych klas.
Za caoksztat pracy dydaktyczno – wychowawczej dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka wrczya p. H. cigaczewskiej i I. Chyliskiej Nagrody Dyrektora Szkoy.
Nasze mode emerytki wspominay pocztki swojej pracy i refleksyjnie odniosy si do upywajcego czasu.
Poegnanie byo uroczyste, a wdziczno dzieci, modziey oraz koleanek
i kolegw obu Pa wzruszajca.

[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA