I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Planeta energii [data utworzenia: 2015-03-27 ]
 

 

 

Od wrzenia 2014 roku do stycznia 2015r., uczniowie klasy IIIb realizowali oglnopolski program edukacyjny "Planeta Energii"  organizowany przez  Grup ENERGA.

Jego celem byo propagowanie wrd dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – rde jej wytwarzania, roli w codziennym yciu oraz niebezpieczestw, jakie niesie za sob nieprawidowe korzystanie z urzdze elektrycznych i nierozwane zachowanie w pobliu obiektw energetycznych.
 W ramach realizowanego programu uczniowie pracowali metod projektu omawiajc tematy:
  1. „Od uczywa do arwki”
  2. „Czy moliwe jest ycie bez elektrycznoci”?
  3. „Bezpieczne ferie”.
  4. „Gdy zostaj sam w domu”.
  5. „Jak to si dzieje, e arwka wieci”?
 Uczniowie dowiedzieli  si m.in. skd bierze si prd i jak rol peni w naszym yciu. Jakie s podstawowe rda energii elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjanie dla rodowiska z niej korzysta. Poznali take zasady bezpiecznego korzystania z urzdze elektrycznych oraz prawidowego zachowania w pobliu obiektw energetycznych.
 Katarzyna Tylka[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 338 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA