I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Planeta energii [data utworzenia: 2015-03-27 ]
 

 

 

Od września 2014 roku do stycznia 2015r., uczniowie klasy IIIb realizowali ogólnopolski program edukacyjny "Planeta Energii"  organizowany przez  Grupę ENERGA.

Jego celem było propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.
 W ramach realizowanego programu uczniowie pracowali metodą projektu omawiając tematy:
  1. „Od łuczywa do żarówki”
  2. „Czy możliwe jest życie bez elektryczności”?
  3. „Bezpieczne ferie”.
  4. „Gdy zostaję sam w domu”.
  5. „Jak to się dzieje, że żarówka świeci”?
 Uczniowie dowiedzieli  się m.in. skąd bierze się prąd i jaką rolę pełni w naszym życiu. Jakie są podstawowe źródła energii elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niej korzystać. Poznali także zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych.
 Katarzyna Tylka[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 338 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA