I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Projekty edukacyjne 2015 - podsumowanie [data utworzenia: 2015-05-01 ]
 

 

 

Projekty edukacyjne 2015 - podsumowanie

28 kwietnia 2015r. w  Miejskim Gimnazjum Sportowym odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego.
 Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
  Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
  W naszym gimnazjum kolejny rok w projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum.
W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany był przez 12 grup projektowych.
 Opiekunami grup projektowych byli nauczyciele:
•    p. Katarzyna Borkowska
•    p. Magdalena Chmielarska
•    p. Anna Drabczyńska
•    p. Ewa Jóźwiak
•    p. Magdalena Kalista
•    p. Izabela Marciniak    
•    p. Renata Mrozińska
•    p. Jagoda Siadul
•    p. Bogumiła Szymańska
•    p. Tomasz Drab
•    p. Kazimierz Tomczyk
•    p. Paweł Zdrajkowski
  O godzinie 10.00 na małej sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas drugich, aby zaprezentować efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszona została dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych. Gościem specjalnym była p. Elżbieta Gruszczyńska – aleksandrowska  malarka, która współpracowała z jedną z grup projektowych.
  Prezentacje oceniała komisja w składzie:  
•    Dyrektor szkoły – p. Elżbieta Głowacka   
•    Wicedyrektor – p. Renata Rzepecka   
•    Nauczyciel  matematyki – p. Stanisław Borzęcki  
•    Nauczyciel wychowania fizycznego – p. Robert Joachimiak
 Poszczególne grupy prezentowały swoją pracę nad realizacją projektu. Uczniowie rozwiązywali problemy z różnych dziedzin życia.  Tematyka projektów dotyczyła w dużej mierze zagadnień społecznych, edukacyjnych,  historycznych  oraz sportowych. Uczniowie działania podejmowane w trakcie projektu  przedstawili w postaci  prezentacji multimedialnych, scenek teatralnych i wywiadów . Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały wysoko ocenione.
 Na zakończenie p. dyrektor Elżbieta Głowacka podziękowała wszystkim opiekunom oraz uczniom za przygotowane prezentacje oraz doceniła umiejętności, jakie uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektów.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA