I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Projekty edukacyjne 2015 - podsumowanie [data utworzenia: 2015-05-01 ]
 

 

 

Projekty edukacyjne 2015 - podsumowanie

28 kwietnia 2015r. w  Miejskim Gimnazjum Sportowym odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego.
 Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo dziaanie uczniowskie, co rozwizanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzi ich zainteresowanie, a jego rozwizanie powinno by wyzwaniem.
  Uczniowie, szukajc samodzielnie rozwizania problemu, zdobywaj now wiedz i nowe umiejtnoci, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektw daj uczniom szans rozwinicia umiejtnoci pracy zadaniowej, w tym: planowania, wsppracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
  W naszym gimnazjum kolejny rok w projekcie edukacyjnym  uczestniczyli uczniowie drugich klas gimnazjum.
W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany by przez 12 grup projektowych.
 Opiekunami grup projektowych byli nauczyciele:
•    p. Katarzyna Borkowska
•    p. Magdalena Chmielarska
•    p. Anna Drabczyska
•    p. Ewa Jwiak
•    p. Magdalena Kalista
•    p. Izabela Marciniak    
•    p. Renata Mroziska
•    p. Jagoda Siadul
•    p. Bogumia Szymaska
•    p. Tomasz Drab
•    p. Kazimierz Tomczyk
•    p. Pawe Zdrajkowski
  O godzinie 10.00 na maej sali gimnastycznej spotkali si uczniowie klas drugich, aby zaprezentowa efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszona zostaa dyrekcja szkoy, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych. Gociem specjalnym bya p. Elbieta Gruszczyska – aleksandrowska  malarka, ktra wsppracowaa z jedn z grup projektowych.
  Prezentacje oceniaa komisja w skadzie:  
•    Dyrektor szkoy – p. Elbieta Gowacka   
•    Wicedyrektor – p. Renata Rzepecka   
•    Nauczyciel  matematyki – p. Stanisaw Borzcki  
•    Nauczyciel wychowania fizycznego – p. Robert Joachimiak
 Poszczeglne grupy prezentoway swoj prac nad realizacj projektu. Uczniowie rozwizywali problemy z rnych dziedzin ycia.  Tematyka projektw dotyczya w duej mierze zagadnie spoecznych, edukacyjnych,  historycznych  oraz sportowych. Uczniowie dziaania podejmowane w trakcie projektu  przedstawili w postaci  prezentacji multimedialnych, scenek teatralnych i wywiadw . Prezentacje wzbudziy due zainteresowanie publicznoci i zostay wysoko ocenione.
 Na zakoczenie p. dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa wszystkim opiekunom oraz uczniom za przygotowane prezentacje oraz docenia umiejtnoci, jakie uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektw.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA