I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Bezpieczna droga do szkoy - podsumowanie projektu [data utworzenia: 2015-05-12 ]
  "Bezpieczna droga do szkoy"
24 kwietnia 2015 roku odbyo si podsumowanie projektu pt:"Bezpieczna droga do szkoy”. Przedstawienie przygotowaa klasa IA z wychowawczyni Katarzyna Hya. Sprawa bezpieczestwa na drogach jest priorytetow we wszystkich akcjach i kampaniach spoecznych. Dlatego pierwszoklasici postanowili wczy si w t akcj i realizowa jej zasady przez cay rok szkolny. Jej podsumowaniem by wystp uczniw w krtkim programie sowno – muzycznym.  Uczniowie recytowali wierszyki oraz przedstawili  trzy scenki  mwice o skutkach braku przestrzegania podstawowych zasad przechodzenia przez jezdni.
  Zgromadzeni, mogli przypomnie sobie te zasady oraz utrwali niektre z podstawowych znakw drogowych. Cao wystpu umiliy znane piosenki: ,,To znaki drogowe”, ,,Kolorowe wiata” czy ,,Przepisy ruchu drogowego”. ycie dziecka jest bezcenne, a dziki takim projektom i akcjom podnosi si poziom bezpieczestwa na drogach. Bo przecie – przytaczajc sowa piosenki zapiewanej przez dzieci:
 ,,Przepisowy ruch drogowy i pieszy
Wasne zdrowie zawsze w gowie mam
Kady przepis taki may a cieszy
I ratuje czasem ycie nam”
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA