I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Ju wakacje! [data utworzenia: 2015-07-01 ]

 

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2014/2015.Spotykalimy si  w trzech grupach wiekowych.

 

klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00

klasy I – III szkoy podstawowej  o godz. 11.00

klasy I – III gimnazjum o godz. 13.00

 Klasy IV – VI szkoy podstawowej
 Zgodnie z tradycj uroczysto zakoczenia roku szkolnego w tej grupie wiekowej rozpocza si polonezem, do ktrego przygotowywa uczniw pan Roman Karasiak.  Nastpnie szstoklasici zaprezentowali ciekawy program artystyczny przygotowany pod czujnym okiem wychowawczy:
 p. Anny Drabczyskiej, p. Marzeny Samulskiej i p. Ewy Jwiak oraz jak zawsze nieocenionej p. Boeny Komorowskiej.
Uczniowie klas szstych wspominali sze lat, ktre spdzili w murach naszej szkoy, dzikujc dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoy za wsplnie spdzone chwile.
 „Nie sposb wyrazi sowami podzikowa, jakie lemy na rce naszych ukochanych nauczycieli. Chocia nie zawsze byo rowo. Chocia gralimy wam na nerwach. Chocia bylimy nieznoni. Chocia nie zawsze odrabialimy zadania domowe.  Chocia mwilimy „jestem nieprzygotowany”. To prosimy, pamitajcie tylko te mie chwile”. Uczniowie skadajc yczenia wrczyli nauczycielom kwiaty. Wikszo szstoklasistw wrci do szkoy we wrzeniu i rozpocznie nauk  w gimnazjum.
 Po czci artystycznej pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z wicedyrektorami –pani Renat Rzepeck i pani Ilon Zinser wrczyy najlepszym uczniom wiadectwa
 z wyrnieniem i nagrody za osignicia w konkursach i zawodach sportowych.
 Klasy I – III szkoy podstawowej i oddzia przedszkolny
 Po wprowadzeniu sztandaru i wykonaniu hymnu pastwowego gos zabraa dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka, witajc zaproszonych goci oraz podsumowujc mijajcy rok szkolny.  Dyrekcja podzikowaa rwnie wszystkim rodzicom i przyjacioom szkoy, ktrzy oddajc swj gos przyczynili si do powstania w naszej szkole placu zabaw dla najmodszych uczniw.
     Program artystyczny przygotoway klasy  trzecie  pod kierunkiem wychowawczy p.Elbiety Zadworskiej i p.Katarzyny Tylka. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce wakacyjnej oraz piewali melodyjne piosenki. W programie wanym elementem byo zwrcenie uwagi na bezpieczestwo dzieci podczas letniego wypoczynku.  Po wystpie artystycznym nastpio wrczanie nagrd ksikowych i dyplomw uczniom z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniu. Na koniec uroczystoci Pani Dyrektor Elbieta Gowacka, ku radoci wszystkich zgromadzonych, ogosia koniec roku szkolnego i  rozpoczcie wakacji. Po tych sowach wszyscy uczniowie z nauczycielami i rodzicami udali si do klas, aby odebra wiadectwa i yczy  sobie wspaniaego i bezpiecznego wypoczynku.
 Gimnazjum
  Spotkanie rozpoczo si od zaprezentowania programu artystycznego wykonanego  przez najstarszych -  uczniw klas III gimnazjum. Nastpnie gos zabraa pani dyrektor Elbieta Gowacka oraz p. Jacek Lipiski – burmistrz Aleksandrowa dzkiego.
W dalszej czci spotkania nastpio wrczenie uczniom  wiadectw z wyrnieniem oraz nagrd ksikowych.  Dyrekcja i wychowawcy klas III podzikowali rodzicom za trud woony w wychowanie dzieci oraz prac na rzecz klasy i szkoy.
 Uroczystym momentem spotkania byo zoenie  lubowania  na sztandar przez absolwentw oraz uroczyste przekazanie sztandaru szkoy uczniom klas II.
Na zakoczenie pani wicedyrektor Ilona Zinser podsumowaa osignicia sportowe w biecym roku nagradzajc wyrnionych cennymi upominkami.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 800 )
 ( 600 x 800 )
 
 ( 800 x 600 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Uczniowie wyrnieni Rozmiar: 178.18KB
 Sukcesy w konkursach Rozmiar: 25.28KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA