I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Informacja do rodziców! [data utworzenia: 2015-09-03 ]

 

Informacja dla rodziców!

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 istnieje możliwość dofinansowania do zakupów podręczników szkolnych
  1. Dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Pomoc jest udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na jedną osobę  w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto.
  3. Wartość pomocy nie może przekroczyć
    •  225,00 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej
    • 325,00 zł dla ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    • 350,00 zł dla ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć do pedagoga  szkoły do 07.09.2015r.

Rodzice, uczniów ubiegających się o stypendium socjalne mogę zgłaszać się po wnioski do Ośrodka Pomocy  Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim do dnia 15.09.2015 roku. 
Pobrane wnioski należy przynieść do  sekretariatu szkoły w celu uzyskania potwierdzenia, iż dane dziecko jest uczniem Zespołu Szkół  Sportowych im. Józefa Jaworskiego a następnie należy wypełniony wniosek złożyć w wyżej wymienionym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.
Pomoc jest udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza 456,00 zł netto 
[ Strona Główna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Rozmiar: 58.37KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA