I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Informacja do rodzicw! [data utworzenia: 2015-09-03 ]

 

Informacja dla rodzicw!

Przypominamy, e w roku szkolnym 2015/2016 istnieje moliwo dofinansowania do zakupw podrcznikw szkolnych
  1. Dla uczniw klas III szkoy podstawowej oraz dla uczniw posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego.
  2. Pomoc jest udzielana uczniom z rodzin, w ktrych dochd na jedn osob  w rodzinie nie przekracza 574,00 z netto.
  3. Warto pomocy nie moe przekroczy
    •  225,00 z dla ucznia klasy III szkoy podstawowej
    • 325,00 z dla ucznia klas IV-VI szkoy podstawowej posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego
    • 350,00 z dla ucznia gimnazjum posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego
  4. Wypeniony wniosek naley zoy do pedagoga  szkoy do 07.09.2015r.

Rodzice, uczniw ubiegajcych si o stypendium socjalne mog zgasza si po wnioski do Orodka Pomocy  Spoecznej w Aleksandrowie dzkim do dnia 15.09.2015 roku. 
Pobrane wnioski naley przynie do  sekretariatu szkoy w celu uzyskania potwierdzenia, i dane dziecko jest uczniem Zespou Szk  Sportowych im. Jzefa Jaworskiego a nastpnie naley wypeniony wniosek zoy w wyej wymienionym terminie do Orodka Pomocy Spoecznej w Aleksandrowie dzkim.
Pomoc jest udzielana uczniom z rodzin, w ktrych dochd na jedn osob
w rodzinie nie przekracza 456,00 z netto 
[ Strona Gwna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRCZNIKW Rozmiar: 58.37KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA