I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Dzień Edukacji Narodowej 2015 [data utworzenia: 2015-10-22 ]
 
14 października - wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty.
Z okazji święta Edukacji Narodowej  o godzinie 10.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie  wszystkich uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Zgromadzonych uroczyście powitała Pani Dyrektor Elżbieta Głowacka, która podziękowała za trud i pracę oraz złożyła przybyłym  serdeczne życzenia. Uczniowie w prezencie przygotowali program artystyczny.  Najmłodsi  - uczniowie klasy II a - ,,otworzyli galę oskarowo – jabłkową’’, w której  wśród gromkich braw,  wręczali ,, Oskary” -  jabłka dla nominowanych zwycięzców poszczególnych kategorii. W dalszej części programu wystąpiła klasa VI B. Aktorzy w humorystyczny sposób przedstawili smutne i nudne życie nauczycielki, która po spotkaniu ze złotą rybką postanowiła przestać być nauczycielką. Trzecia część programu została przygotowana przez uczniów gimnazjum. ,, Wiadomości ”, w których uczniowie – dziennikarze poinformowali o „niebotycznych” zarobkach w oświacie  oraz  niezliczonych profitach jakie otrzymają nauczyciele poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część artystyczną zakończył występ wokalny uczennic z klas II i III.
 Po programie, pani Dyrektor Elżbieta Głowacka wręczyła Nagrody Dyrektora: nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsługi.
 W tym roku szkolnym Nagrody Dyrektora otrzymali:
 1. Alina Dudkowska - nauczyciel wychowania fizycznego
 2. Roman Karasiak -  nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Tomasz Kozanecki – nauczyciel geografii i wos - u
 4. Grażyna Kwiatkowska – nauczyciel bibliotekarz
 5. Marzena Samulska  - nauczyciel języka polskiego
 6. Katarzyna Tylka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 7. Magdalena Wojciechowska - nauczyciel języka polskiego
 8. Lidia Zdrajkowska  - nauczyciel wychowania fizycznego
 9. Elżbieta Zadworska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Marzena Adrianowska  -pracownik obsługi
 11. Bożena Wierzbowska –pracownik obsługi
 14 października w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości wojewoda łódzki p. Jolanta Chełmińska wręczała odznaczenia i nagrody zasłużonym pracownikom oświaty.  Medale Złote za Długoletnią Służbę   -  odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z rąk wojewody łódzkiego odebrały panie:  Teresa Andrzejczak – kierownik gospodarczy, Krystyna Kurek – nauczyciel matematyki, Mirosława Sicińska i Mirosława Bryszewska – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
  W czwartek 15 października nauczyciele wzięli udział w gminnych obchodach  Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela był jak zawsze okazją do uhonorowania wyróżniających się pedagogów. Z rąk burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nagrody odebrali również nauczyciele naszej szkoły: p. Renata Rzepecka – wicedyrektor do spraw pedagogicznych oraz p. Kazimierz Tomczyk -  trener  lekkiej atletyki.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 Uczniowie klasy 2b
oraz Samorządy Szkolne
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 


[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 693 x 600 )
 ( 800 x 448 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 591 )
 ( 800 x 600 )
 ( 793 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA