I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej 2015 [data utworzenia: 2015-10-22 ]
 
14 padziernika - wyjtkowy dzie dla wszystkich pracownikw owiaty.
Z okazji wita Edukacji Narodowej  o godzinie 10.00 rozpoczo si uroczyste spotkanie  wszystkich uczniw  szkoy podstawowej i gimnazjum, nauczycieli oraz pracownikw szkoy. Zgromadzonych uroczycie powitaa Pani Dyrektor Elbieta Gowacka, ktra podzikowaa za trud i prac oraz zoya przybyym  serdeczne yczenia. Uczniowie w prezencie przygotowali program artystyczny.  Najmodsi  - uczniowie klasy II a - ,,otworzyli gal oskarowo – jabkow’’, w ktrej  wrd gromkich braw,  wrczali ,, Oskary” -  jabka dla nominowanych zwycizcw poszczeglnych kategorii. W dalszej czci programu wystpia klasa VI B. Aktorzy w humorystyczny sposb przedstawili smutne i nudne ycie nauczycielki, ktra po spotkaniu ze zot rybk postanowia przesta by nauczycielk. Trzecia cz programu zostaa przygotowana przez uczniw gimnazjum. ,, Wiadomoci ”, w ktrych uczniowie – dziennikarze poinformowali o „niebotycznych” zarobkach w owiacie  oraz  niezliczonych profitach jakie otrzymaj nauczyciele poszczeglnych stopni awansu zawodowego. Cz artystyczn zakoczy wystp wokalny uczennic z klas II i III.
 Po programie, pani Dyrektor Elbieta Gowacka wrczya Nagrody Dyrektora: nauczycielom za szczeglne osignicia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsugi.
 W tym roku szkolnym Nagrody Dyrektora otrzymali:
 1. Alina Dudkowska - nauczyciel wychowania fizycznego
 2. Roman Karasiak -  nauczyciel wychowania fizycznego
 3. Tomasz Kozanecki – nauczyciel geografii i wos - u
 4. Grayna Kwiatkowska – nauczyciel bibliotekarz
 5. Marzena Samulska  - nauczyciel jzyka polskiego
 6. Katarzyna Tylka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 7. Magdalena Wojciechowska - nauczyciel jzyka polskiego
 8. Lidia Zdrajkowska  - nauczyciel wychowania fizycznego
 9. Elbieta Zadworska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Marzena Adrianowska  -pracownik obsugi
 11. Boena Wierzbowska –pracownik obsugi
 14 padziernika w siedzibie Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego odbyy si wojewdzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystoci wojewoda dzki p. Jolanta Chemiska wrczaa odznaczenia i nagrody zasuonym pracownikom owiaty.  Medale Zote za Dugoletni Sub   -  odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z rk wojewody dzkiego odebray panie:  Teresa Andrzejczak – kierownik gospodarczy, Krystyna Kurek – nauczyciel matematyki, Mirosawa Siciska i Mirosawa Bryszewska – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
  W czwartek 15 padziernika nauczyciele wzili udzia w gminnych obchodach  Dnia Edukacji Narodowej. Dzie Nauczyciela by jak zawsze okazj do uhonorowania wyrniajcych si pedagogw. Z rk burmistrza Aleksandrowa dzkiego nagrody odebrali rwnie nauczyciele naszej szkoy: p. Renata Rzepecka – wicedyrektor do spraw pedagogicznych oraz p. Kazimierz Tomczyk -  trener  lekkiej atletyki.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 Uczniowie klasy 2b
oraz Samorzdy Szkolne
Szkoy Podstawowej i Gimnazjum
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 693 x 600 )
 ( 800 x 448 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 591 )
 ( 800 x 600 )
 ( 793 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA