I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Spotkanie z Mikoajem [data utworzenia: 2015-12-22 ]
 

Spotkanie z Mikoajem 2015

22 grudnia wszyscy uczniowie Zespou Szk Sportowych z wielk radoci powitali Mikoaja.
 Mikoaj odwiedzi wszystkie grupy wiekowe. Uczniowie klas I – III SP wraz z wychowawcami, pani dyrektor i rodzicami obejrzeli przedstawienie jasekowe przygotowane przez  klas III B pod opiek pani Mirosawy Siciskiej i Elbiety Romanowicz.  Wyrniono uczniw  za umiejtne i skrupulatne oszczdzanie  w SKO oraz nagrodzono uczniw w  konkursach dla klas I - ,, Kartka witeczna”  i klas II ,  III -  ,, Anioki z masy solnej”. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i drobne upominki.
 Na kolejnych spotkaniach z uczniami klas IV – VI i gimnazjum Mikoaj i uczniowie obejrzeli humorystyczn inscenizacj zaprezentowan  przez Samorzd Uczniowski SP o przedwitecznych przygotowaniach oraz wysuchali kold przygotowanych przez poszczeglne klasy. Przedstawiciele klas wraz z wychowawcami  otrzymali prezenty -  wielkie worki pene sodyczy.
 Ponadto w kadej grupie wiekowej zosta rozstrzygnity konkurs na najadniej udekorowan sal. Konkurs, od kilku lat ogaszany przez dyrekcj szkoy, staje si nasz tradycj. W okresie przedwitecznym szkoa, izby lekcyjne  zmieniaj swj wygld, dekoracje tworz witeczny, rodzinny nastrj.
Oto wyniki konkursu.
 W grupie klas I – III szkoy podstawowej:
1 miejsce – sala B -106 kl. III a oraz sala B – 105 kl. III b
2 miejsce – sala B – 3 kl. I c oraz sala B – 1 kl. I a
3 miejsce – sala B – 104 kl. II b
W klasach IV – VI szkoy podstawowej:
1 miejsce – sala A - 103 kl. V b i IV b
2 miejsce – sala A – 101 kl. V a
3 miejsce – sala A- 202 kl. VI b
 Gimnazjum
Uczniowie gimnazjum wykazali mniejsze zaangaowanie w dekoracj swoich izb. Najadniej zaprezentowaa si sala C-102 udekorowana przez klas I a.
 Pani dyrektor Elbieta Gowacka wyrnia rwnie pikny witeczny wystj korytarza w budynku B przygotowany wsplnie  przez dzieci i nauczycieli wietlicy szkolnej.
 Po wsplnym koldowaniu, wrczeniu nagrd i upominkw ufundowanych przez Rad Rodzicw, Pani Dyrektor wraz z Mikoajem yczyli wszystkim zdrowych, spokojnych i szczliwych wit Boego Narodzenia.
Uczniowie wrcili do swoich sal lekcyjnych, gdzie odbyy wigilie klasowe.
 By to jeden z dni w roku szkolnym, w ktrym czu magi zbliajcych si wit Boego Narodzenia.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 451 )
 ( 800 x 419 )
 
 ( 800 x 422 )
 ( 800 x 451 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA