I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Projekt - Książki naszych marzeń [data utworzenia: 2016-02-10 ]
 Projekt "Książki naszych marzeń"

 W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do projektu ogólnopolskiego pod patronatem MEN  "Książki naszych marzeń". Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży. Księgozbiór naszej biblioteki powiększył się o 144 nowe książki. Dzięki pozyskanym środkom czytelnicy w jeszcze większym stopniu będą mogli doświadczyć przyjemności z czytania, odkrywać w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijać zdolności i zainteresowania, a także kreatywnie spędzać wolny czas.

 
[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 452 )
 ( 800 x 452 )
 ( 800 x 452 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA