I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Projekt - Ksiki naszych marze [data utworzenia: 2016-02-10 ]
 Projekt "Ksiki naszych marze"

 W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoa przystpia do projektu oglnopolskiego pod patronatem MEN  "Ksiki naszych marze". Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwikszenia zainteresowania czytaniem ksiek wrd dzieci i modziey. Ksigozbir naszej biblioteki powikszy si o 144 nowe ksiki. Dziki pozyskanym rodkom czytelnicy w jeszcze wikszym stopniu bd mogli dowiadczy przyjemnoci z czytania, odkrywa w nim atrakcyjny sposb zdobywania wiedzy o wiecie, rozwija zdolnoci i zainteresowania, a take kreatywnie spdza wolny czas.

 
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 452 )
 ( 800 x 452 )
 ( 800 x 452 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA