I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Sprawdziany do I klasy Miejskiego Gimnazjum Sporto [data utworzenia: 2016-04-03 ]
 Sprawdziany do klasy I
Miejskiego Gimnazjum Sportowego
na rok szkolny 2016/2017

 
 [ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA