I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Wspieranie rozwoju czytelnictwa – prośba o w [data utworzenia: 2016-04-09 ]
 Wspieranie rozwoju czytelnictwa
– prośba o współpracę z Rodzicami

Drodzy Rodzice!
Jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 6 października 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020". Rządowy Program Wieloletni jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. przez Bibliotekę Narodową wynika, że jedynie 11 proc. dorosłych czytało książki (7 i więcej rocznie), a na dodatek odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem. W 2014 r. aż 58,3 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Od stycznia 2016 roku w naszej szkole jest już realizowany program „Książki naszych marzeń”, który zapewnił środki w wysokości 2713 zł na zakup 140 książek do biblioteki szkolnej. Nauczyciele zachęcali uczniów do wypożyczania tych książek głośno czytając fragmenty na lekcjach. Biblioteka zorganizowała już wiele działań promujących czytelnictwo, m. in. konkurs na najlepiej czytającą klasę i najlepiej czytającego ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum, konkurs na rymowankę o czytelnictwie, książce lub bibliotece. Przeprowadziła także tradycyjną już imprezę czytelniczą w szkole -  pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.
Zwracamy się również do Was, Drodzy Rodzice, z prośbą o wspieranie rozwoju czytania książek przez Wasze dzieci. Prosimy o zapoznanie się z listem, jaki skierowała Pani Irena Koźmińska – Prezes Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” do rodziców oraz z siedemnastoma zaletami czytania książek opracowanymi przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej (w załączniku). Warto je poznać!


Dyrektor Szkoły
Elżbieta Głowacka
oraz nauczyciel – bibliotekarz
Grażyna Kwiatkowska[ Strona Główna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 List do rodziców Rozmiar: 665.6KB
 17 zalet czytania ksiązki dla dzieci Rozmiar: 139.78KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA