I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Wspieranie rozwoju czytelnictwa – proba o w [data utworzenia: 2016-04-09 ]
 Wspieranie rozwoju czytelnictwa
– proba o wspprac z Rodzicami

Drodzy Rodzice!
Jednym z priorytetw polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2015/2016 jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wrd dzieci i modziey. 6 padziernika 2015 r. Rada Ministrw podja uchwa w sprawie ustanowienia Rzdowego Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020". Rzdowy Program Wieloletni jest odpowiedzi na niski poziom czytelnictwa wrd Polakw. Z bada przeprowadzonych w 2014 r. przez Bibliotek Narodow wynika, e jedynie 11 proc. dorosych czytao ksiki (7 i wicej rocznie), a na dodatek odsetek czytelnikw maleje wraz z wiekiem. W 2014 r. a 58,3 proc. Polakw nie przeczytao adnej ksiki. Okazuje si, e doroli sigaj po ksiki czciej, kiedy maj z nimi systematyczny kontakt od najmodszych lat. Dlatego niezbdne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wrd dzieci i modziey.
Od stycznia 2016 roku w naszej szkole jest ju realizowany program „Ksiki naszych marze”, ktry zapewni rodki w wysokoci 2713 z na zakup 140 ksiek do biblioteki szkolnej. Nauczyciele zachcali uczniw do wypoyczania tych ksiek gono czytajc fragmenty na lekcjach. Biblioteka zorganizowaa ju wiele dziaa promujcych czytelnictwo, m. in. konkurs na najlepiej czytajc klas i najlepiej czytajcego ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum, konkurs na rymowank o czytelnictwie, ksice lub bibliotece. Przeprowadzia take tradycyjn ju imprez czytelnicz w szkole -  pasowanie na czytelnika uczniw klas pierwszych szkoy podstawowej.
Zwracamy si rwnie do Was, Drodzy Rodzice, z prob o wspieranie rozwoju czytania ksiek przez Wasze dzieci. Prosimy o zapoznanie si z listem, jaki skierowaa Pani Irena Komiska – Prezes Fundacji ABCXXI „Caa Polska czyta dzieciom” do rodzicw oraz z siedemnastoma zaletami czytania ksiek opracowanymi przez Szwedzk Akademi Literatury Dziecicej (w zaczniku). Warto je pozna!


Dyrektor Szkoy
Elbieta Gowacka
oraz nauczyciel – bibliotekarz
Grayna Kwiatkowska[ Strona Gwna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 List do rodzicw Rozmiar: 665.6KB
 17 zalet czytania ksizki dla dzieci Rozmiar: 139.78KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA