I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
„Świadomi i bezpieczni” [data utworzenia: 2016-05-03 ]
 
 „Świadomi i bezpieczni” jest to program  realizowany  w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym.

W ramach  programu uczniowie od kwietnia mają warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone są przez ratowników medycznych w ramach  nawiązanej współpracy z firmą szkoleniową  „Baro” p.Robertem Pietrzakiem.

Uczniowie podczas dwugodzinnych spotkań uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, prawidłowej resuscytacji, jak  należy przeprowadzić prawidłowo rozmowę z dyspozytorem  pogotowia ratunkowego.   Zwiększyli swoje kompetencje społeczne  z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.

W  maju warsztaty będą mieli uczniowie gimnazjum.
[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA