I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
„wiadomi i bezpieczni” [data utworzenia: 2016-05-03 ]
 
 „wiadomi i bezpieczni” jest to program  realizowany  w naszej szkole w biecym roku szkolnym.

W ramach  programu uczniowie od kwietnia maj warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajcia prowadzone s przez ratownikw medycznych w ramach  nawizanej wsppracy z firm szkoleniow  „Baro” p.Robertem Pietrzakiem.

Uczniowie podczas dwugodzinnych spotka ucz si zasad udzielania pierwszej pomocy, prawidowej resuscytacji, jak  naley przeprowadzi prawidowo rozmow z dyspozytorem  pogotowia ratunkowego.   Zwikszyli swoje kompetencje spoeczne  z zakresu rozpoznawania stanw zagroenia zdrowia i ycia oraz umiejtnoci szybkiego i skutecznego reagowania.

W  maju warsztaty bd mieli uczniowie gimnazjum.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA