I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Projekt edukacyjny 2015/2016 - podsumowanie [data utworzenia: 2016-05-04 ]
 Projekty edukacyjne 2016 - podsumowanie 
13 kwietnia 2016r. w  Miejskim Gimnazjum Sportowym odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego realizowanego przez uczniw klas II. 
 Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo dziaanie uczniowskie, co rozwizanie konkretnego problemu. Uczniowie, szukajc samodzielnie rozwizania problemu, zdobywaj now wiedz i nowe umiejtnoci, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektw daj uczniom szans rozwinicia umiejtnoci pracy zadaniowej, w tym: planowania, wsppracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
 W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany by przez 10 grup projektowych.
 
 O godzinie 9.00 na maej sali gimnastycznej spotkali si uczniowie klas drugich, aby zaprezentowa efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszona zostaa dyrekcja szkoy, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
   Prezentacje oceniaa komisja w skadzie:  
•    dyrektor szkoy – p. Elbieta Gowacka   
•    wicedyrektor – p. Renata Rzepecka   
•    pedagog szkolny – p. Renata Mroziska  
•    nauczyciel- bibliotekarz  – p. Grayna Kwiatkowska
   Poszczeglne grupy prezentoway swoj prac nad realizacj projektu. Uczniowie zdobyt wiedz i umiejtnoci  przedstawili w postaci prezentacji multimedialnych, plakatw, dowiadcze,  scenek teatralnych. Prezentacje wzbudziy due zainteresowanie publicznoci i zostay pozytywnie ocenione pod wzgldem merytorycznym i jzykowym. Warto podkreli walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangaowanie wszystkich czonkw zespow w realizacj projektw.
 Na zakoczenie p. dyrektor Elbieta Gowacka podzikowaa wszystkim opiekunom oraz uczniom za przygotowane prezentacje oraz docenia umiejtnoci, jakie uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektw.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA