I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Projekt edukacyjny 2015/2016 - podsumowanie [data utworzenia: 2016-05-04 ]
 Projekty edukacyjne 2016 - podsumowanie 
13 kwietnia 2016r. w  Miejskim Gimnazjum Sportowym odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego realizowanego przez uczniów klas II. 
 Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
 W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany był przez 10 grup projektowych.
 
 O godzinie 9.00 na małej sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas drugich, aby zaprezentować efekty swojej pracy. Na prezentacje zaproszona została dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas pierwszych.
   Prezentacje oceniała komisja w składzie:  
•    dyrektor szkoły – p. Elżbieta Głowacka   
•    wicedyrektor – p. Renata Rzepecka   
•    pedagog szkolny – p. Renata Mrozińska  
•    nauczyciel- bibliotekarz  – p. Grażyna Kwiatkowska
   Poszczególne grupy prezentowały swoją pracę nad realizacją projektu. Uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności  przedstawili w postaci prezentacji multimedialnych, plakatów, doświadczeń,  scenek teatralnych. Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i językowym. Warto podkreślić walory estetyczne zaprezentowanych prac oraz zaangażowanie wszystkich członków zespołów w realizację projektów.
 Na zakończenie p. dyrektor Elżbieta Głowacka podziękowała wszystkim opiekunom oraz uczniom za przygotowane prezentacje oraz doceniła umiejętności, jakie uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektów.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA