I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Witaj w ZOO! [data utworzenia: 2016-05-05 ]
  Witaj w ZOO!
 Dnia 28 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 w wietlicy szkolnej grupy I odbyo si przedstawienie kukiekowe pt. „Zoo” Jana Brzechwy.  Dekoracje oraz kukieki do przedstawienia uczniowie z klasy I a i I b wykonali samodzielnie na zajciach wietlicowych pod opiek p. Marty Biernat-Podsiadowicz. Do wystpw dzieci przygotowyway si od 3 tygodni, uczyy si na pami tekstw wiersza i piosenki finaowej. Na przedstawienie zaproszeni zostali rodzice uczniw, ktrzy przybyli bardzo licznie. Widowisko wzbudzio zainteresowanie, a uczniowie cieszyli si z moliwoci pokazania swoich umiejtnoci aktorskich.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 480 )
 ( 800 x 480 )
 ( 800 x 480 )
 ( 360 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA