I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Wybory do samorządu uczniowskiego w szkole podstaw [data utworzenia: 2016-10-11 ]
 
 W dniu 19 września 2016 odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego Sportowej Szkoły Podstawowej nr3 w Aleksandrowie Łódzkim. Do wyborów zgłosiło się  4 kandydatów:
1. Pałka Igor VIa
2.  Grabarczyk Arkadiusz VIa
3. Pietrzak Julia VIa
4. Szymański Oliwier Vb

Komisja skrutacyjna stwierdziła prawidłowość wyborów. Oddano 131 głosów. Wszystkie głosy ważne.

Szczegółowe wyniki:
1. Pałka Igor  70 głosów - przewodniczący samorządu
2. Grabarczyk Arkadiusz 27 głosów - zastępca przewodniczącego
3. Pietrzak Julia 22 głosów członek samorządu - sekretarz
4. Szymański Oliwier 12 głosów członek samorządu- sekcja porządkowa

Zapraszamy wszystkich uczniów do współpracy z nowym samorządem.
W tym roku szkolnym opiekunami samorządu są Agnieszka Kowalczyk i Jagoda Siadul.

[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA