I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Wybory do samorzdu uczniowskiego w szkole podstaw [data utworzenia: 2016-10-11 ]
 
 W dniu 19 wrzenia 2016 odbyy si demokratyczne wybory do Samorzdu Uczniowskiego Sportowej Szkoy Podstawowej nr3 w Aleksandrowie dzkim. Do wyborw zgosio si  4 kandydatw:
1. Paka Igor VIa
2.  Grabarczyk Arkadiusz VIa
3. Pietrzak Julia VIa
4. Szymaski Oliwier Vb

Komisja skrutacyjna stwierdzia prawidowo wyborw. Oddano 131 gosw. Wszystkie gosy wane.

Szczegowe wyniki:
1. Paka Igor  70 gosw - przewodniczcy samorzdu
2. Grabarczyk Arkadiusz 27 gosw - zastpca przewodniczcego
3. Pietrzak Julia 22 gosw czonek samorzdu - sekretarz
4. Szymaski Oliwier 12 gosw czonek samorzdu- sekcja porzdkowa

Zapraszamy wszystkich uczniw do wsppracy z nowym samorzdem.
W tym roku szkolnym opiekunami samorzdu s Agnieszka Kowalczyk i Jagoda Siadul.

[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA