I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej 2016 [data utworzenia: 2016-10-18 ]

 
Tradycyjnie w dniu 14 padziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczyste spotkanie caego Zespou Szk Sportowych odbyo si o godzinie 10.00  na hali sportowej. Spotkanie rozpocza pani dyrektor Elbieta Gowacka, ktra w kilku sowach podkrelia wag zawodu nauczyciela. Serdecznie podzikowaa za trud i zaangaowanie  w codzienn prac wszystkim pracownikom szkoy. Podczas uroczystoci pani Dyrektor Elbieta Gowacka wrczya Nagrody Dyrektora: nauczycielom za szczeglne osignicia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsugi.
 Wyrnieni nauczyciele:
1.    Mirosawa Bryszewska
2.    Robert Joachimiak  
3.    Elbieta Jurek
4.    Magdalena Kalista
5.    Robert Kowalski
6.    Justyna Paka
7.    Elbieta Romanowicz
8.    Pawe Zdrajkowski
 Wyrnieni pracownicy administracji i obsugi:
1.    Krystyna Kosiorek
2.    Magorzata Kola
3.    Marek Kubik
4.    Barbara migiel
 14 padziernika odbyy si rwnie gminne i wojewdzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzie Nauczyciela by jak zawsze okazj do uhonorowania wyrniajcych si pedagogw.
Nagrod z rk burmistrza Aleksandrowa dzkiego odebraa p. Grayna Kwiatkowska - wieloletni nauczyciel jzyka polskiego i bibliotekarz.
Medale za Dugoletni Sub-odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z rk wojewody dzkiego odebray panie:
  Medal Zoty:
1.    Halina cigaczewska
2.    Barbara migiel
3.    Elbieta Wyposz
 Medal Srebrny:
1.    Magdalena Wojciechowska
2.    Elbieta Zadworska
 Uczniowie w prezencie przygotowali program artystyczny.   Wystp sowno–muzyczny  przygotowany zosta przez uczniw trzech grup wiekowych: klasy II a szkoy podstawowej, przedstawicieli Samorzdu Szkolnego szkoy podstawowej i gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali  barwny  program, w ktrym nie zabrako miych sw wdzicznoci wyraonych w wierszach i piosenkach. Na zakoczenie uroczystoci przedstawiciele samorzdu gimnazjum wrczyli  nauczycielom  kolorowe kartki z yczeniami.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw![ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA