I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Dzień Edukacji Narodowej 2016 [data utworzenia: 2016-10-18 ]

 
Tradycyjnie w dniu 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczyste spotkanie całego Zespołu Szkół Sportowych odbyło się o godzinie 10.00  na hali sportowej. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Elżbieta Głowacka, która w kilku słowach podkreśliła wagę zawodu nauczyciela. Serdecznie podziękowała za trud i zaangażowanie  w codzienną pracę wszystkim pracownikom szkoły. Podczas uroczystości pani Dyrektor Elżbieta Głowacka wręczyła Nagrody Dyrektora: nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pracownikom administracji i obsługi.
 Wyróżnieni nauczyciele:
1.    Mirosława Bryszewska
2.    Robert Joachimiak  
3.    Elżbieta Jurek
4.    Magdalena Kalista
5.    Robert Kowalski
6.    Justyna Pałka
7.    Elżbieta Romanowicz
8.    Paweł Zdrajkowski
 Wyróżnieni pracownicy administracji i obsługi:
1.    Krystyna Kosiorek
2.    Małgorzata Kośla
3.    Marek Kubik
4.    Barbara Śmigiel
 14 października odbyły się również gminne i wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela był jak zawsze okazją do uhonorowania wyróżniających się pedagogów.
Nagrodę z rąk burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego odebrała p. Grażyna Kwiatkowska - wieloletni nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz.
Medale za Długoletnią Służbę-odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z rąk wojewody łódzkiego odebrały panie:
  Medal Złoty:
1.    Halina Ścigaczewska
2.    Barbara Śmigiel
3.    Elżbieta Wypłosz
 Medal Srebrny:
1.    Magdalena Wojciechowska
2.    Elżbieta Zadworska
 Uczniowie w prezencie przygotowali program artystyczny.   Występ słowno–muzyczny  przygotowany został przez uczniów trzech grup wiekowych: klasy II a szkoły podstawowej, przedstawicieli Samorządu Szkolnego szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali  barwny  program, w którym nie zabrakło miłych słów wdzięczności wyrażonych w wierszach i piosenkach. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele samorządu gimnazjum wręczyli  nauczycielom  kolorowe kartki z życzeniami.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów![ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA