I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
lubowanie uczniw klas I szkoy podstawowej [data utworzenia: 2016-10-22 ]
 
 19 padziernika to pamitna data zwaszcza dla pierwszoklasistw. W tym dniu w naszej szkole odbyo si uroczyste lubowanie uczniw klas pierwszych. Wszystkich zebranych powitaa pani Dyrektor Elbieta Gowacka. Na uroczystoci obecni byli zaproszeni gocie: Burmistrz Gminy pan Jacek Lipiski oraz pani Dyrektor Publicznego Przedszkola ,,Ala"  pani Magorzata Pluciska wraz z delegacj przedszkolakw.  Zanim pierwszaki zostay przyjte do grona spoecznoci szkolnej musiay pokaza to, czego si ju w szkole nauczyy.
 Po zaprezentowaniu umiejtnoci uczniw, nastpia najwaniejsza chwila – uroczysta przysiga i pasowanie na ucznia. Do lubowania przystpili rwnie wszyscy obecni rodzice pierwszakw. Ukoronowaniem uroczystoci byo wrczenie klasom pierwszym aktw nadania oraz wsplne, pamitkowe zdjcie.
Uroczysto zakoczya si sodkim poczstunkiem przygotowanym przez rodzicw.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA