I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Zdrowego niadania [data utworzenia: 2016-11-14 ]
 Dzie Zdrowego niadania.

W tym roku szkolnym nadal kontynuujemy dziaania propagujce wrd dzieci zasady zdrowego odywiania i ksztatowania nawykw ywieniowych.   Dlatego 8 listopada odbya si kolejna edycja Dnia Zdrowego niadania w ramach programu niadanie Daje Moc. Dzieci z klas I – III edukacji wczesnoszkolnej przyniosy do szkoy wszystkie produkty niezbdne, aby przygotowa zdrowe i poywne niadanie. Wrd nich znalazy si warzywa, nabia oraz ciemne pieczywo. No i zaczo si: obieranie, siekanie, ukadanie i konsumowanie. Pamitajc o higienie kady ucze przygotowa kolorowe kanapki. Dzieci doskonale wiedz, e niadanie to najwaniejszy posiek dnia. To dziki niemu maj energi i si do zabawy oraz lepsz koncentracj podczas pracy na lekcji.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA