I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
11 listopada [data utworzenia: 2016-11-22 ]
  "Ojczyzno moja, ziemio umiowana,
ukochana Ziemio” – Jan Pawe II
W dniu 10 listopada odbyy si okolicznociowe apele z okazji nadchodzcego Narodowego wita Niepodlegoci.
Na drugiej godzinie lekcyjnej klasa III A wraz z wychowawczyni p. Katarzyn Hya przedstawia monta sowno – muzyczny. Scenariusz obejmowa treci historyczne, wiersze i pieni takie jak: ,,Wojenko, wojenko”,,,11 listopada” czy ,,Przybyli uani” oraz hymn pastwowy ,,Jeszcze Polska nie zgina”.  W ciekawy sposb uczniowie przedstawili losy naszej Ojczyzny od zaborw do roku 1918.
 Podobnie uczniowie klasy VI a pod kierunkiem wychowawczyni p.Agnieszki Kowalczyk przygotowali spotkanie dla koleanek i kolegw ze swojej grupy wiekowej. Wiersze recytowane przez uczniw przeplatane byy pieniami patriotycznymi piewanymi przez ca spoeczno klas IV – VI.  Filmy z czasw I wojny wiatowej przybliyy klimat tamtych trudnych lat.
 Uczniowie gimnazjum spotkali si na smej godzinie lekcyjnej. Obchody zbliajcej si rocznicy 11 Listopada przygotowali uczniowie klas II  pod opiek wychowawcw p. Anny Pietrzak oraz p. Stanisawa Borzckiego. Uczniowie gimnazjum obejrzeli rwnie najlepsze prezentacje przedstawiajce drog Polski do odzyskania niepodlegoci, przygotowane przez swoich kolegw w ramach ogoszonego wczeniej konkursu.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA