I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Wszystkie dzieci nasze s [data utworzenia: 2016-11-23 ]
 ,,Wszystkie dzieci nasze s..."
 W zwizku z uroczystymi obchodami „ Oglnopolskiego Dnia Praw Dziecka”, ktry od trzech lat na wniosek Rzecznika Praw Dziecka obchodzony jest w dniu 20 listopada, w dniach 14- 22 listopada 2016 w naszej szkole mia miejsce Tydzie z Prawami Dziecka oraz Tolerancji.
Podczas caego tygodnia w szkole byo podejmowanych  szereg  inicjatyw midzy innymi:
  • Wystawy plastyczne na korytarzach szkolnych oraz w klasach
    pt „Prawa Dziecka widziane oczami dziecka”
  • W dniu 16 listopada  powstay dwie instalacje pt „Tolerancja – przycz si i Ty”. Uczniowie chtnie wczyli si w  jej tworzenie.
  • Przez cay tydzie  w klasach byy przeprowadzane zajcia, warsztaty zwizane z tematyk Praw Dziecka
  • 17 listopada by w naszej szkole dniem uroczystych apeli w kadej grupie wiekowej 
 W klasach I- III edukacji wczesnoszkolnej  apel przygotowali uczniowie z klasy III C  wraz z wychowawczyni p. M. Wodzisk. Uczniowie w treciach  wierszy i piosenkach  przedstawili prawa  i obowizki  dzieci.  Przybliyli sylwetk Starego Doktora - Janusza Korczaka. Podczas wystpu uczniowie podkrelili, e prawa dziecka zaczynaj si od praw czowieka, a my mam obowizek je szanowa i upowszechnia. Kade dziecko powinno zna swoje prawa, rozumie je i wiadomie z nich korzysta. Kademu maemu czowiekowi niezalenie od koloru skry, wyznania czy pochodzenia przysuguj takie same ,,PRAWA DZIECKA". Naley rwnie pamita, e oprcz praw s take obowizki wynikajce z roli ucznia, dziecka wzgldem rodzicw, jako Polaka i czowieka.
 W klasach IV – VI  apel przygotowali uczniowie z klas V A i VB wraz z p. E. Jwiak oraz p. M. Samulsk. Uczniowie w formie prezentacji multimedialnej przedstawili swoim kolegom i koleankom prawa, ale i obowizki jakie maj dzieci. Swj wystp rozpoczli, cytujc sowa Janusza Korczaka:
„Dzieci nie bd dopiero, ale s ju ludmi, tak ludmi s a nie lalkami, mona przemwi do ich rozumu, odpowiedz nam, przemwmy do serca, odczuj nas. Dzieci s ludmi, w duszy ich s zadatki tych wszystkich myli i uczu, ktre my posiadamy.”
 Samorzd szkolny gimnazjum wraz z opiekunem p. A. Pietrzak postanowi w sposb kreatywny i twrczy przedstawi zagadnienia dotyczce Praw Dziecka. Oprcz krtkiego wystpu artystycznego z drama nt amania praw , zespoy klasowe uczestniczyy w konkursie na plakat. Jury w skadzie  p. I. Marciniak, M. Wojciechowska, K. Borkowska zgodnie uznay plakat uczniw z klasy III B za najciekawszy. Nie obyo si rwnie bez sodkich nagrd za ktre dzikujemy pastwu L. .J Szkudlarek.
 W tym roku zapocztkowalimy   rwnie  tworzenie  „Szkolnej Alei Praw Dziecka” Delegacje z klas (lista osb w zaczeniu) wraz z p. dyrektor szkoy Elbiet Gowack, p. wicedyrektor do  spraw pedagogicznych p. Renat Rzepeck, p. wicedyrektor  do spraw sportu p. Ilon Zinser, pedagogiem  szkolnym p. Renat Mrozisk, przedstawicielami nauczycieli: p. Mirosaw Bryszewsk, p. Agnieszk Kowalczyk,  p. Joann Skibisk oraz przedstawicielami  pracownikw obsugi i administracji p. Ann Drab oraz p. Markiem Kubikiem  posadzili drzewo.
  Spoeczno szkolna drzewko otrzymaa ze szkki „ Pod Dbami”  od pastwa Krzystanek. Za co bardzo dzikujemy. Zostaa rwnie wkopana pamitkowa tabliczka, upamitniajca to wydarzenie.
 Zwieczeniem uroczystych obchodw byo zorganizowanie   midzyszkolnej  debaty na temat „Czy prawa dziecka s przestrzegane w Polsce?” w debacie udzia wzili zaproszeni gocie  p.  naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu p. Hanna Bd, ktra bya wsppomysodawczyni projektu debaty, p.  Katarzyna Ochnik -dyrektor  Miejskiego Gimnazjum z Aleksandrowa dzkiego wraz z   uczniami oraz pedagogiem szkolnym p. Ann  Kamiesk. Nasz szko w debacie reprezentowali uczniowie w skadzie:
Julia Kaczmarek
Justyna Piasecka
Zosia Dbska
Krzysztof Choys
Julia Janus
Dawid Goygowski 
 Debatujcy w swoich dyskusjach skupili si nad kilkoma artykuami midzy innymi: art. 9 , 12, 13, 16, 27, 28 .  To bya naprawd gorca dyskusja.  W wyniku ktrej publiczno zgromadzona na sali  zdecydowan wikszoci gosw stwierdzia, e w Polsce Prawa Dziecka nie s przestrzegane. Nad prawidowym przebiegiem debaty czuwa p. Tomasz Kozanecki oraz pedagog szkolny p. Renata Mroziska.
 Za dekoracje dzikujemy p. Jagodzie Siadul.
 Zapraszamy do obejrzenia foto galerii z wydarze[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 484 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 363 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Lista uczniw Rozmiar: 16.48KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA