I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Zebrania z Rodzicami [data utworzenia: 2009-03-31 ]


1 kwietnia 2009 rok
KLASA
WYCHOWAWCA
SALA GODZINA
0
p. Magdalena Grabarczyk B - 2 16.00
IA p. Mirosława Bryszewska B - 3 16.00
IB p. Katarzyna Hyża B - 4 16.00
IIA p. Joanna Liberda B - 106 16.00
IIIA p. Elżbieta Zadworska B - 103 16.00
IIIB p. Sylwia Skudlarska B - 104 16.00
VA p. Piotr Abramczyk
A - 103 17.00
VB p. Justyna Pałka A - 202
17.00
VIA p. Marzena Samulska
A - 203 17.00
VIB p. Anna Drabczyńska-konsultacje
C - 201 17.00
IA - G
p. Tomasz Kozanecki C - 103 18.00
IB - G
p. Stanisław Borzęcki C - 203 18.00
IIA - G
p. Magdalena Chmielarska C - 102 18.00
IIB - G
p. Katarzyna Borkowska C - 101 18.00
IIIA - G p. Ewa Jóźwiak-konsultacje
C - 20118.00
IIIB - G
p. Magdalena Wojciechowska-konsultacje
C - 202 18.00

 O terminie zebrań rodziców klasy IV a i IV b
poinformują uczniów wychowawcy.
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA