I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Olimpiada z języka angielskiego [data utworzenia: 2017-04-13 ]
  Konkurs języka angielskiego
Olimpiada "Olimpusek"
 Uczniowie klas I-III napisali 30 marca 2017r konkurs z języka angielskiego pod nazwą Olimpiada "Olimpusek".
 Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoliła uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiada rozwija wyobraźnie i myślenie twórcze u dzieci.
 Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.
 Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.
  olimpiadzie wzięło udział 45 chętnych uczniów i uczennic. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego p. Jagoda Siadul i p. Agnieszka Kowalczyk. Czekamy na wyniki!
[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA