I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 [data utworzenia: 2017-06-30 ]
 
Piątek 23 czerwca był ostatnim dniem jaki uczniowie spędzili w szkole w roku szkolnym 2016/2017. Jak co roku spotykaliśmy się w trzech grupach wiekowych.
 Klasy I – III
 O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zebrali się najmłodsi -  uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej. Spotkanie rozpoczęło się od poloneza  i  prezentacji programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas III pod kierunkiem wychowawczyń p. Katarzyny Hyża, p. Mirosławy Bryszewskiej oraz Moniki Wodzińskiej. Po wprowadzeniu sztandaru i wykonaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły p. Elżbieta Głowacka, witając zaproszonych gości oraz podsumowując mijający rok szkolny. Pani dyrektor w imieniu swoim, nauczycieli,  uczniów i rodziców Zespołu Szkół Sportowych podziękowała p. Małgorzacie Grabarczyk za czternastoletnią pracę na rzecz szkoły, pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Rodziców oraz wsparcie i pomoc okazywaną przez te lata.
Po przemówieniu pana Burmistrza Jacka Lipińskiego nastąpiło oficjalne wręczanie nagród, dyplomów i upominków dla wzorowych i wyróżniających się uczniów. Na zakończenie pani dyrektor oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie wakacji, następnie wychowawcy z uczniami udali się do swoich sal lekcyjnych, aby każdemu  wręczyć świadectwo uzyskania promocji do następnej klasy.
 Klasy IV - VI
  O godzinie 11.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. W związku z wprowadzaną reformą edukacji uczniowie klas VI nie żegnali się ze szkołą podstawową. Już we wrześniu wrócą jako uczniowie klas siódmych. Gościem na uroczystości zakończenia roku w tej grupie wiekowej był pan Leszek Filipiak - zastępca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.
Po części artystycznej pani dyrektor Elżbieta Głowacka wraz z wicedyrektorami – panią Renatą Rzepecką i panią Iloną Zinser wręczyły najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.
 Gimnazjum
 Uczniowie gimnazjum spotkali się o godzinie 12.30. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od prezentacji programu artystycznego w wykonaniu uczniów klas III. Mottem towarzyszącym refleksyjnemu  programowi artystycznemu były słowa ”Nie wątp w błękit nieba, gdy nad Twoim dachem stoją ciemne chmury”. Programem artystycznym klasy trzecie podziękowały nauczycielom, dyrekcji i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Po przemówieniu pani dyrektor oraz pana Burmistrza Jacka Lipińskiego  nastąpiło wręczanie świadectw i nagród uczniom, którzy otrzymali promocję  z wyróżnieniem. Pani wicedyrektor Ilona Zinser przedstawiła najważniejsze osiągnięcia sportowe w bieżącym roku nagradzając zawodników cennymi upominkami.
  Zgodnie z tradycją szkoły uroczystym momentem spotkania było złożenie  ślubowania na sztandar przez absolwentów oraz uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas II.
 Życzymy wszystkim uczniom oraz absolwentom miłego
i bezpiecznego wypoczynku  oraz sukcesów
w przyszłym roku szkolnym.

 


[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 Podsumowanie wyników nauczania Rozmiar: 29.03KB
 Osiągnięcia w konkursach Rozmiar: 28.63KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA