I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2016/2017 [data utworzenia: 2017-06-30 ]
 
Pitek 23 czerwca by ostatnim dniem jaki uczniowie spdzili w szkole w roku szkolnym 2016/2017. Jak co roku spotykalimy si w trzech grupach wiekowych.
 Klasy I – III
 O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zebrali si najmodsi -  uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej. Spotkanie rozpoczo si od poloneza  i  prezentacji programu artystycznego przygotowanego przez uczniw klas III pod kierunkiem wychowawczy p. Katarzyny Hya, p. Mirosawy Bryszewskiej oraz Moniki Wodziskiej. Po wprowadzeniu sztandaru i wykonaniu hymnu pastwowego gos zabraa dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka, witajc zaproszonych goci oraz podsumowujc mijajcy rok szkolny. Pani dyrektor w imieniu swoim, nauczycieli,  uczniw i rodzicw Zespou Szk Sportowych podzikowaa p. Magorzacie Grabarczyk za czternastoletni prac na rzecz szkoy, penienie funkcji przewodniczcej Rady Rodzicw oraz wsparcie i pomoc okazywan przez te lata.
Po przemwieniu pana Burmistrza Jacka Lipiskiego nastpio oficjalne wrczanie nagrd, dyplomw i upominkw dla wzorowych i wyrniajcych si uczniw. Na zakoczenie pani dyrektor oficjalnie ogosia rozpoczcie wakacji, nastpnie wychowawcy z uczniami udali si do swoich sal lekcyjnych, aby kademu  wrczy wiadectwo uzyskania promocji do nastpnej klasy.
 Klasy IV - VI
  O godzinie 11.00 odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego uczniw klas IV – VI szkoy podstawowej. W zwizku z wprowadzan reform edukacji uczniowie klas VI nie egnali si ze szko podstawow. Ju we wrzeniu wrc jako uczniowie klas sidmych. Gociem na uroczystoci zakoczenia roku w tej grupie wiekowej by pan Leszek Filipiak - zastpca Burmistrza Aleksandrowa dzkiego.
Po czci artystycznej pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z wicedyrektorami – pani Renat Rzepeck i pani Ilon Zinser wrczyy najlepszym uczniom wiadectwa z wyrnieniem i nagrody za osignicia w konkursach i zawodach sportowych.
 Gimnazjum
 Uczniowie gimnazjum spotkali si o godzinie 12.30. Uroczysto zakoczenia roku szkolnego rozpocza si od prezentacji programu artystycznego w wykonaniu uczniw klas III. Mottem towarzyszcym refleksyjnemu  programowi artystycznemu byy sowa ”Nie wtp w bkit nieba, gdy nad Twoim dachem stoj ciemne chmury”. Programem artystycznym klasy trzecie podzikoway nauczycielom, dyrekcji i rodzicom za trud woony w ich edukacj i wychowanie. Po przemwieniu pani dyrektor oraz pana Burmistrza Jacka Lipiskiego  nastpio wrczanie wiadectw i nagrd uczniom, ktrzy otrzymali promocj  z wyrnieniem. Pani wicedyrektor Ilona Zinser przedstawia najwaniejsze osignicia sportowe w biecym roku nagradzajc zawodnikw cennymi upominkami.
  Zgodnie z tradycj szkoy uroczystym momentem spotkania byo zoenie  lubowania na sztandar przez absolwentw oraz uroczyste przekazanie sztandaru szkoy uczniom klas II.
 yczymy wszystkim uczniom oraz absolwentom miego
i bezpiecznego wypoczynku  oraz sukcesw
w przyszym roku szkolnym.

 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Podsumowanie wynikw nauczania Rozmiar: 29.03KB
 Osignicia w konkursach Rozmiar: 28.63KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA