I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Jubileusz 90-lecia szkoy przy Bankowej [data utworzenia: 2017-09-28 ]
  JUBILEUSZ  90LECIA
SZKOY PRZY ULICY BANKOWEJ
Jubileusz – to moment wyjtkowy w yciu kadego czowieka i kadej zbiorowoci.  To wito minionego czasu,  wito wspomnie, niepowtarzalna podr w przeszo.
 W zwizku z obchodami 90 lecia szkoy przy ulicy Bankowej w Aleksandrowie dzkim, zwracamy si do osb, ktre w swoich zbiorach fotograficznych posiadaj zdjcia zwizane z histori tej szkoy z prob o ich udostpnienie. Zdjcia zostan upublicznione  w naszej szkole, a nastpnie zwrcone wacicielom. Fotografie powinny by opisane, tj. zawiera chocia przyblion dat wykonania, miejsce oraz kto jest na zdjciu i kto je udostpnia.
 Na wspomnienia skadaj  si  miejsca, czas i ludzie, ktrych si nie zapomina. One okrelaj nasz tosamo, wzbogacaj ycie. Signicie pamici do przeszoci, pozwlcie  wrci mylami  do  beztroskich lat szkolnych,  co bdzie okazj do odnowienia i potwierdzenia zrodzonych przed laty przyjani. Liczymy na Wasz pomoc.

 Zdjcia prosz skada w sekretariacie szkoy lub wysa poczt do
30 padziernika 2017r.

Uroczystoci jubileuszowe odbd si 24 listopada o godzinie 12
w murach naszej szkoy.

 Pozwlmy piknym chwilom powrci we wspomnieniach.
 Organizatorzy jubileuszu 90-lecia[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA